Aktuellt

22 februari 2022

GLA - en viktig länk till framtiden

En kritisk fråga för oss på Kranpunkten, men också för hela vår bransch är den framtida kompetensförsörjningen. Allt färre unga…

1 januari 2022

Att skapa värde för människor och samhälle

Vår inställning är att möjligheten till långsiktigt värdeskapande i företaget är beroende av vår egen förmåga att skapa värden för människor och det samhälle vi verkar i.

Scroll to top