Vuxen-HLR & Första hjälpen

Om Vuxen-HLR och Första hjälpen

Under utbildningen i Vuxen-HLR och Första hjälpen lär du dig att rädda liv, förebygga vidare skadeutveckling och möjliggöra återhämtning samt minska smärta och lidande. Utbildningen är upprättad i enlighet med Svenska HLR-rådets riktlinjer och standardiserade utbildningsprogram.

Våra instruktörer är utbildade av HLR-rådet

Omfattning: 4 timmar.
Max antal deltagare: 15 deltagare.
Pris: 995 kr ex moms per person.

Vad ingår i utbildningen Vuxen-HLR och Första hjälpen?

  • Hur man identifierar vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
  • Hur man  larmar 112 och ger en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.
  • Hur man ger HLR samt använder en hjärtstartare.
  • Hur man ger första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer

Intyg och uppföljning - efter avklarad utbildning i Vuxen-HLR och Första hjälpen

Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

Målgrupp för utbildning i Vuxen-HLR och Första hjälpen

Alla som vill lära sig Vuxen HLR och Första hjälpen.

Deltagarkrav för utbildning i Vuxen-HLR och Första hjälpen

Deltagarna rekommenderas genomföra webbutbildningen Vuxen-HLR och Första hjälpen innan kurstillfället.

 

 

Scroll to top