Våra väsentliga frågor.

I vår väsentlighetsanalys har vi identifierat de områden som ger upphov till företagets hållbarhetsavtryck och hur dessa i sin tur kan påverka våra intressenters besluts­fattande på kort och lång sikt.

Följande hållbarhetsområden bedömer vi har en betydande roll för vårt arbete inom hållbarhet och ligger därför till grund för våra hållbarhetsmål.

Våra identifierade hållbarhetsområden:

Ekonomiska resultat och långsiktig lönsamhet

Kvalitet och säkerhet hos produkter/tjänster

Arbetsmiljö & hälsa

Klimatpåverkan

Framtida kompetensförsörjning

God affärsetik

Följa lagar & krav

Lokalt samhällsengagemang

Scroll to top