Vår viktigaste punkt.

Våra Tjänster

Vi ska bli klimatneutrala

Vi är en ledande aktör i vår bransch och för oss känns det självklart att gå i bräschen när det gäller hållbarhet. Genom konkreta och kontinuerliga åtgärder tar vi varje dag steg mot en mer hållbar verksamhet. Vårt mål är att Kranpunkten ska vara klimatneutralt 2030 och bäst i branschen.

Våra globala mål

I vårt hållbarhetsarbete finns kopplingar till de globala målen. Vi har valt ut de tre mål som vi bedömer att vi har störst möjlighet att aktivt bidra till.

Uppförandekod

Vår uppförandekod (Code of conduct) är fundamentet för vår verksamhet och för vårt hållbarhetsarbete.

Våra väsentliga frågor

Väsentlighetsanalysen hjälper oss att prioritera rätt och fokusera på de väsentliga aspekterna.

Vi och vår omvärld

I vår omvärld finns alla våra intressenter - kunder,
leverantörer, medarbetare, ägare med flera. 

Vi ska lämna över till kommande generationer med ett gott samvete


Kranpunktens hållbarhetsarbete omfattar mål och åtgärder inom de tre dimensionerna: miljö, det sociala och ekonomi.

22 februari 2022

GLA - en viktig länk till framtiden

En kritisk fråga för oss på Kranpunkten, men också för hela vår bransch är den framtida kompetensförsörjningen. Allt färre unga…

1 januari 2022

Att skapa värde för människor och samhälle

Vår inställning är att möjligheten till långsiktigt värdeskapande i företaget är beroende av vår egen förmåga att skapa värden för människor och det samhälle vi verkar i.

Vi ska vara ledande när det gäller utveckling för en hållbar famtid

Sedan flera år tillbaka är vi certifierade enligt miljöstandard ISO 14001, kvalitetsstandard ISO 9001 och arbetsmiljöstandard ISO 45001.

Kranpunkten har två kvalitetsstämplar i form av Bisnodes Tripple AAA-rating och platina i kreditvärdighet av UC.

Scroll to top