Maskinförarutbildning Teleskoplastare

Om utbildningen

Utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för förare av teleskoplastare (truck C7). I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av teleskoplastaren. Utbildningen följer TLP10 - den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Utbildningen består av teoridelen eTruck som deltagarna genomför online innan den praktiska utbildningen som genomförs på någon av våra depåer.

Omfattning: Endagsutbildning
Max antal deltagare: 5 personer
Pris: 5 000 kr ex moms per person

Kursinnehåll

  • Risker- och säkerhetsbestämmelser
  • Hjullastarens konstruktion
  • Ergonomi
  • Hjullastarens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • Daglig tillsyn
  • Material- och godshantering
  • Arbetarskydd och interna regler
  • Trafiklagstiftning
  • Farligt gods

Intyg och uppföljning

Efter genomförd utbildning och godkända prov får eleven ett utbildningsintyg.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som har behov av en teleskoplastare utbildning. 

Grundläggande för deltagarna

Inga förkunskaper krävs.

Scroll to top