Kranpunkten fyller 35 år

I år är det 35 år sedan Kranpunkten grundades och nog har det hänt en del under dessa år. Idag är vi ett av Sveriges ledande företag inom uthyrning av liftmaskiner och har både stor erfarenhet och teknisk kompetens. Vi har en maskinpark på 4 500 enheter och depåer runt om i landet. Framför allt har vi också 112 medarbetare som tillsammans gör vår framgångsresa möjligt.

- Från början var det bara Stefan och jag, samt de som jobbade på gården. Vårt behov av liftar uppstod mer som en tillfällighet i samband med maskinhallsbygget för vårt lantbruk. Liftar var vid denna tidpunkt ganska ovanligt. Vårt köp av två maskiner kändes som ett enormt stort steg. Man skulle ju aldrig kunna tro att denna investering av två maskiner som vi såg som ett komplement till tröska, gödselvagn, lastmaskin mm, skulle utvecklas till vad det är idag med över 100 anställda och mer än 4500 maskiner. Fredrik Paulsson, VD och grundare.

Miljötänk har alltid varit en stor del av Kranpunkten och idag är hållbarhet mer aktuellt än någonsin. Kranpunkten arbetar aktivt för att uppnå miljömålet att vara klimatneutrala år 2030.
2019, året då Kranpunkten 30-årsjulbilerade, genomfördes det största investeringspaketet i företagets historia. Detta som en del i en medveten strategi att konvertera maskinparken till hybrid- och eldrivna maskiner och fordon. Under våren 2022 driftsatte Kranpunkten den första eldrivna lastbilen med unik anpassning för lastning, lossning och transport av liftar till och från kunders arbetsplatser.
- År 1989 var ”Hållbart” inget ord som var speciellt använt, då pratade vi i stället om sunt förnuft. Jag skulle dock vilja säga att det är samma sak. Saker måste vara hållbart i hela kedjan. Ekonomiskt, miljömässigt, samhällsmässigt och inte minst för vår personal och dess säkerhet. Allt hänger ihop.
Under 2024 firar Kranpunkten 35 år i branschen. Resan över mer än tre decennier har kantats av tillväxt, kontinuerliga investeringar och effektiviseringar. Den röda tråden har dock alltid funnits där – allt har skett med långsiktigt och hållbart värdeskapande i fokus.
- De kommande utmaningarna är många, men också möjligheterna. Vi är på väg in i en sämre marknad som kommer att vara tuff. Hur länge vet vi inte, men att det vänder någon gång kan vi vara helt säkra på. Vi kommer fortsätta ställa om till en mer hållbar maskinpark och vi kommer fortsätta att vässa vårt erbjudande till kund. Som sagt, det kommer att vara lite tuffare tider nu, men i det långa loppet är jag optimist. Det behöver alltid byggas bostäder, infrastruktur och energilösningar. Mitt mål är att vi ska ta marknadsandelar under de sämre tiderna och växa när marknaden kommer tillbaka. Med rätt människor och rätt attityd, så är allt möjligt! Det kan ibland bara ta lite längre tid…
Vår resa fortsätter… Att minimera vår påverkan på miljön, minimera våra risker och ha bästa tänkbara arbetsmiljö för våra medarbetare har alltid varit i fokus. Vi är väl rustade för resan mot målet – en klimatneutral verksamhet till 2030.
04 juli 2024

Kranpunkten tar nya ellastbilar i drift

Nu tar Kranpunkten ytterligare ellastbilar i drift. Inom ramen för samarbetet med Swerock införs ytterligare en lastbil, denna gång för hållbara maskintransporter till Kranpunktens kunder i Malmö och…

22 februari 2024

Kranpunkten expanderar med depå i Luleå

Den gröna omställningen av industrin i Norrbotten och Västerbotten innebär stora satsningar på ny- och ombyggnation av anläggningar för fossilfri produktion. Med en hållbarhetsinriktad verksamhet och…

Scroll to top