Kranpunktens omställningsarbete fortskrider, flottan utökas med sex nya hybridbilliftar

Kranpunktens billiftar är populära hyrfordon för olika arbeten i och runt ikring storstäderna. När företaget fortsätter sitt omställningsarbete till hybrid- och eldrivna uthyrningsmaskiner innebär det övergång till senaste teknik även när det gäller billiftar.

Kranpunkten har sedan våren 2023 en 27-meters hybridbillift från Ruthmann i drift i Göteborg. Nu utökas antalet hybridbilliftar rejält då order lagts på ytterligare sex enheter; två billiftar av modellen TB 270 Pro Hybrid samt fyra stycken TBR 230 Pro Hybrid. Leveranserna sker löpande under 2024 till Kranpunktens depåer i Stockholm och Göteborg.

Hybridliftens styrka är den eldrivna bommen som kan arbeta tyst och utsläppsfritt på uppställningsplatsen. En stor skillnad jämfört med traditionella billiftar där förbränningsmotorn behöver hållas i gång under utförandet av arbetet. Resultatet blir en bättre arbetsmiljö och färre störningsmoment för omgivningen. För Kranpunktens kunder med uppdrag som utförs tidigt på morgonen eller sent på kvällen, i innerstäder, på gågator eller i bostadsområden, är detta en klar fördel.

Sedan 2020 tankar Kranpunkten de enheter som än så länge har förbränningsmotor med det förnybara bränslet HVO100. Det innebär att hybridbilliftens resor till och från olika uppställningsplatser även kan genomföras på ett mer hållbart sätt.

- Utveckling av ny teknik och hur snabbt den blir tillgänglig på marknaden är avgörande för i vilken takt vi och våra kunder kan nå uppställda hållbarhetsmål. Att Kranpunkten nu kan utöka sin uthyrningsflotta med ytterligare hybriddrivna billiftar är ett framsteg, säger Rikard Jönsson, inköpschef på Kranpunkten.

Fakta:

                                              TB 270 Pro Hybrid         TBR 230 Pro Hybrid
Arbetshöjd (m):                                         27,00                                       23
Räckvidd sida (m):                                    18,10                                    17,5
Maxlast (kg):                                                250                                     250
Vikt (kg):                                                    3 500                                  3 500

02 april 2024

Kranpunkten fyller 35 år

Under 2024 firar Kranpunkten 35 år i branschen. Resan över mer än tre decennier har kantats av tillväxt, kontinuerliga investeringar och effektiviseringar. Den röda tråden har dock alltid funnits där…

22 februari 2024

Kranpunkten expanderar med depå i Luleå

Den gröna omställningen av industrin i Norrbotten och Västerbotten innebär stora satsningar på ny- och ombyggnation av anläggningar för fossilfri produktion. Med en hållbarhetsinriktad verksamhet och…

Scroll to top