Den långsiktiga lönsamheten

 I en omställning för en mer hållbar verksamhet krävs utveckling, nytänkande och investeringar. Resurser såväl ekonomiska, materiella som personella kommer att behövas. En betydande förutsättning för att kunna lyckas i hållbarhetsarbetet är därför en stabil finansiell lönsamhet och ekonomisk stabilitet.

Lönsamhet och hållbarhet går hand i hand

Kranpunkten har under lång tid arbetat med tydliga mål, såväl finansiella som verksamhetsrelaterade mål. Arbetet med att uppnå målen sker genom korttidsplaner och långsiktiga strategiplaner. Tydlighet och uthållighet har bidragit till att vi nu står starkt rustade. Genom investeringar, effektiviseringar och miljöförbättrande åtgärder genomför vi de omställningar som krävs för att ta Kranpunkten in i framtiden.

 

Scroll to top