Funktionspool

- Låt oss ta ett större helhetsgrepp och hantera många fler funktioner åt dig på arbetsplatsen!

Med Kranpunktens Funktionspool tar vi ett större helhetsgrepp och hanterar många fler funktioner åt dig på arbetsplatsen. Liftpool med personal på plats, bygghissar, klätterplattformar, utbildning, toaletter, belysning, minikranar, containrar, bodar, larm, snöröjning och mycket mer.

Med våra resurser ser vi till att du alltid har rätt maskiner på plats och att arbetet löper smidigare samtidigt som vi avlastar dig från att samordna logistik, service- och stödfunktioner. Dessutom gör vi det med god ekonomi för dig. Med funktionspoolen debiteras hyra endast per dag respektive maskin används.

Vår poolpersonal fungerar som spindeln i nätet med goda råd och hjälpande idéer. Som kund kan du koncentrera dig på byggplaneringen och se till att allt följer tidplanen.

Funktionspoolen specialanpassas efter dina önskemål. Från mindre renoveringsprojekt till mycket omfattande nybyggnation. Vi har dessutom samarbetspartners med specialistkompetens för Bas-U och reception.

Kontakta oss så tar vi en diskussion om hur vi på bästa sätt kan anpassa våra tjänster till dina behov.

Vi erbjuder de funktioner du har behov av, exempelvis:
 • Liftpool med samtliga underleverantörers behov av liftar och lyft
 • Bygghissar
 • Klätterplattformar
 • Minikranar
 • Teleskoplastare
 • Personal på plats
 • Utbildning
 • In- och utlastningar
 • Mellanlagring av inkommande gods
 • Byggplatsintern avfallshantering
 • Toaletter
 • Belysning
 • Containrar
 • Bodar
 • Staket
 • Larm
 • In- och utpasseringstjänst
 • Upplåsning och kvällslåsning
 • Bodpersonal och städning av bodar
 • Snöröjning
 • Service och underhåll
 • Övrig logistik

Kontakta oss


Du behöver godkänna att vi lagrar dina uppgifter enligt vår personpolicy,
vilken du kan läsa här
Scroll to top