Med hållbarhet i blick-
punkten.

Maskinuthyrning

Som specialist i vår egen nisch – liftar, bygghissar, plattformar, hängställningar, teleportrar, truckar m m - har vi byggt upp stor erfarenhet och teknisk kompetens, och ett brett utbud.

Utbildningar

Utbildningar

Att öka sin personals behörighet och kunnande är inte bara en god investering i fler möjliga jobbtillfällen, det ökar även säkerheten på arbetsplatserna. Vi erbjuder flertal olika kurser.

Tjänster

Tjänster

Kranpunkten erbjuder ett flertal tjänster som underlättar och effektiviserar ditt arbete. Vi finns till hands med lösningar baserat på din arbetsplats specifika förutsättningar och behov.

Vi ska bli klimatneutrala till 2030

Som en ledande aktör i vår bransch vill vi även vara bäst när det gäller hållbarhet. Därför vidtar vi kontinuerliga åtgärder för att minimera vår påverkan på miljön, minimera våra risker och ha bästa tänkbara arbetsmiljö för våra medarbetare. Ta del av Kranpunktens hållbarhetsresa mot våra högt satta mål.

Utbildning ger trygghet

Förebygg skador och olyckor genom kompetensutveckling och träning.

Eldriven transport

Nu har vi tagit det första steget mot eldrivna transporter i vår verksamhet.

Funktionspool

Prata med oss om Funktionspool när du vill effektivisera arbetet i ditt projekt.

Projekt

Vi är mycket stolta över alla projekt vi är och har varit delaktiga i under åren.

Aktuellt

22 februari 2024

Kranpunkten expanderar med depå i Luleå

Den gröna omställningen av industrin i Norrbotten och Västerbotten innebär stora satsningar på ny- och ombyggnation av anläggningar för fossilfri produktion. Med en hållbarhetsinriktad verksamhet och…

Läs mer
16 februari 2024

Distriktsäljare sökes till Luleå

Till vår nyetablerade verksamhet i Luleå söker vi nu en distriktsäljare.

Läs mer
12 januari 2024

Kranpunktens omställningsarbete fortskrider, flottan utökas med sex nya hybridbilliftar

Kranpunktens billiftar är populära hyrfordon för olika arbeten i och runt ikring storstäderna. När företaget fortsätter sitt omställningsarbete till hybrid- och eldrivna uthyrningsmaskiner innebär det…

Läs mer
19 december 2023

Vi håller kurs och ökar takten

Välkommen att ta del av vår tredje hållbarhetsrapport!

Läs mer

Just nu får du 20% rabatt när du bokar någon av våra utbildningar med kursdatum under februari.

Den närmsta tiden har vi bl.a. platser kvar på följande kurser:


2024-02-27 Malmö, Fallskydd grund 
2024-02-28 Förslöv, Fallskydd grund 
2024-02-28 Förslöv, Liftutbildning repetition 
2024-02-29 Förslöv, Liftutbildning grund

Scroll to top