Med tydliga miljömål möter vi framtiden

 Målet för oss är att vår verksamhet inte ska generera några utsläpp. Vägen dit kräver mycket arbete och framförallt samarbete med våra leverantörer och kunder. Genom att hela tiden vara öppen för nya lösningar och noggrant följa utvecklingen på marknaden ska vi minska CO2 utsläppen från alla delar av vår verksamhet.

Vi mäter och redovisar våra utsläpp i scope 1, 2  och 3

De största utsläppen från vår verksamhet är de som redovisas i scope 3 och därigenom blir de naturliga fokusområden för vårt miljöarbete. Vår mål och åtgärder omfattar dock alla tre områdena.

 

Scope 3

 

Öka andelen el- och hybridmaskiner 

Kranpunktens målsättning är att ställa om maskinparken från dieseldrift genom att prioritera investeringar i rena elmaskiner eller hybrider. Andelen el- och hybriddrivna maskiner var 85% under 2022. Målet för 2023 är en andel på 90%.

Minska CO2-utsläppen från maskinparken

83% av de maskiner som har förbränningsmotor tankades under 2022 med HVO100. Det innebar en utsläppsminskning med 1,2 ton CO2e under 2022. Målet är att 95% av vårt drivmedel ska utgöras av HVO100.

Minska CO2-utsläppen från maskintransporter

Vi köper in transport av våra maskiner till och från våra kunders arbetsplatser. I en ständig dialog med våra logistikpartners försöker vi påverka dem i en miljömässig bättre riktning. 2022 utfördes 54% av transporterna med alternativa bränslen. Målet är 80%.

Minska mängden avfall

Kranpunkten arbetar kontinuerligt för att minska mängden avfall och att fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen i våra verkstäder. Andelen farligt avfall minskade med 33% under 2022.

 

Scope 2

 

Minska energiförbrukningen

Investeringar i solceller på våra depåer har medfört en minskning av kWh med 19% under 2022. Vi fortsätter installera solceller på de depåer som lämpar sig för det. Målet är en minskning med ytterligare 10% under 2023.

Scope 1

 

Minska CO2-utsläppen från bilparken

Sedan 2020 tankar vi våra person- och transportbilar med HVO100. Under 2022 innebar det en utsläppsminskning med 19% från bilparken. Målet är att hela bilparken ska ställas om till el till 2025.

 

Scroll to top