Heta arbeten - Utbildning

Om Heta arbeten

Genom vår utbildning i Heta arbeten blir du certifierad att verka i sammanhang där det krävs. Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, ska vara brandvakt eller utfärda tillstånd för dessa arbeten och behöver kunskap och måste vara behörig.

Omfattning: Heldag (7 timmar).
Max antal deltagare: 10 personer.
Pris: 3 100 kr ex moms per person.

Vad ingår i Heta arbeten-utbildningen?

  • Säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats
  • Brandkunskap
  • Riskbedömning
  • Genomföra en släckövning

Intyg och uppföljning - efter avklarad Heta arbeten-utbildning

Efter genomförd och godkänd kurs får deltagaren ett certifikat inom heta arbeten som är giltigt i fem år.

Målgrupp för Heta arbeten-utbildningen

Heta arbeten riktar sig till dig som ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd, som behöver kunskap och vara behörig. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning.

Deltagarkrav för Heta arbeten-utbildningen

Deltagaren måste ha fyllt 18 år och ha god förståelse för det svenska språket.

Scroll to top