Utbildning Fallskydd med räddning

Om utbildningen

Fallskydd med räddning är en utbildning för dig som i ditt arbete skall utföra arbeten på hög höjd. Arbete på hög höjd är ur säkerhetssynpunkt ofta svårt, då bristfälliga förankringspunkter samt komplicerade situationer gör det riskfyllt. Under denna dag kommer du att lära dig säkra och smidiga metoder för att kunna arbeta säkert med din fallskyddsutrustning, samt utföra självevakuering och räddning av nödställd.

Omfattning: Endagsutbildning (4 timmar teori och 4 timmar praktik).
Max antal deltagare: 10 personer.
Pris: 4 500 kr ex moms per person.

Kursinnehåll

 • Lagar och författningar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ansvarsfördelning
 • Kontroller innan arbetet påbörjas
 • Periodisk inspektion och egenkontroll
 • Arbetsmetoder i fallriskmiljö
 • Fallskyddets ABCD
 • CE-märkning
 • Chockbelastning
 • Pendelfall
 • Skarpa kanter
 • Fallfaktorer
 • Fri höjd
 • Hängtrauma
 • Räddning

Intyg och uppföljning

Efter godkänd kurs kommer deltagaren att få ett certifikat.

Mot en kostnad har vi möjligheten att registrera kompetensen i ID06 kompetensdatabas.

Målgrupp

Utbildningen fallskydd med räddning riktar sig till alla som ska arbeta på hög höjd som tex tak, bygg, konstruktion, service, montage, industri, mobila arbetsplattformar, byggnadsställningar och höglager.

Grundläggande för deltagarna

Inga förkunskaper krävs

Scroll to top