GLA - en viktig länk till framtiden

En kritisk fråga för oss på Kranpunkten, men också för hela vår bransch är den framtida kompetensförsörjningen. Allt färre unga väljer praktiska utbildningar av den typ som leder till arbete inom industrin och det är en trend som vi vill vara med och förändra. Det är därför en självklarhet för oss att ta emot gymnasieelever i gymnasiala lärlingsanställningar.

Konceptet med gymnasial lärlingsanställning inspirerades ursprungligen av det tyska lärlingssystemet och grundtanken med utbildningen var att företagen skulle vara med och utforma utbildningen för att säkerställa att elevernas yrkeskompetens matchade arbetsmarknadens behov. För företagen blev det ett unikt tillfälle att forma och göra nya generationer anställningsbara.

Kranpunkten tog emot den första gymnasielärlingen 2017 och har därefter haft förmånen att ta emot ytterligare elever.

Våra gymnasielärlingar, eller GLA som vi kallar dem, tillbringar en del av veckan i skolbänken och resten av veckan i våra verkstäder. Hos oss finns utbildade handledare som vägleder dem och i skolans regi finns lärare som säkerställer att kraven i läroplanen uppfylls. Ett samarbete som fungerar utmärkt och som ger eleverna möjlighet till grundläggande högskolebehörighet, värdefull arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som kan hjälpa dem när de vill komma vidare i karriären efter examen.

Det är fantastiskt att se utvecklingen hos eleverna under de tre läsår de tillbringar hos oss. De växer i både sin yrkesroll och som människor och minst lika viktigt är att vi lär oss saker av dem också. Gymnasial lärlingsanställning är ett koncept där alla är vinnare och vi hade gärna sett att det fanns en större omfattning av denna typ av utbildningar runt om i landet.

Vi är nu inne på tredje kullen och kan glädjande konstatera att våra tidigare GLA inte bara stannat i branschen, de har dessutom valt att stanna hos oss.

Om eleven väljer att börja arbeta på Kranpunkten så får vi en medarbetare som har en hög grundkompetens om våra produkter och vårt arbetssätt. Det är också kul att följa deras resa mot arbetslivet och det är dessutom utvecklande för oss att förmedla våra kunskaper till dem.
Stefan Grönander,
Verkstadschef & handledare
02 april 2024

Kranpunkten fyller 35 år

Under 2024 firar Kranpunkten 35 år i branschen. Resan över mer än tre decennier har kantats av tillväxt, kontinuerliga investeringar och effektiviseringar. Den röda tråden har dock alltid funnits där…

22 februari 2024

Kranpunkten expanderar med depå i Luleå

Den gröna omställningen av industrin i Norrbotten och Västerbotten innebär stora satsningar på ny- och ombyggnation av anläggningar för fossilfri produktion. Med en hållbarhetsinriktad verksamhet och…

Kortfakta om GLA

  • 50 % skola och 50 % arbetsförlagd del
  • Rätt att läsa in grundläggandehögskolebehörighet
  • Samma examen som andra helt skolförlagda yrkesprogram
  • Förmånliga lönevillkor
  • Goda utsikter att få jobb efter avslutad lärlingsutbildning