Att hyra och dela med andra ger hållbara fördelar.

Affärsmodell

Med kärnverksamheten i maskinuthyrning ger Kranpunktens affärsmodell företaget och dess intressenter flera möjligheter att bidra till en mer hållbar värld. Uthyrning som företeelse har med sig fördelar som minskad miljöbelastning och mer frekvent och effektiv användning av resurser. Att hyra och dela med andra istället för att äga sparar dessutom pengar.

Affärsmodellen hjälper våra kunder att genomföra sina projekt med moderna och miljöeffektiva maskiner som minskar energiåtgången i arbetet. Vi tillhandahåller rätt maskin vid rätt tillfälle och optimerar transporter och logistik på och utanför kundens arbetsplats. Genom vårt säkerhetstänk och omsorg om människor och maskiner skapar vi trygga situationer och miljöer att vistas i.

Scroll to top