Att hyra och dela med andra ger hållbara fördelar.

Affärsmodell

Kranpunkten köper in maskiner från ett antal utvalda maskinleverantörer. Stora krav ställs på maskinernas miljöprestanda. Maskinerna transporteras hem till depåerna, där eldrivna enheter laddas med grön energi, bl a från depåernas egna solcellsanläggningar.

Maskinerna hyrs ut till Kranpunktens kunder som framförallt återfinns inom byggsektorn, men även inom industrin. Kranpunkten erbjuder ett antal tjänster kopplade till maskinuthyrningen, bl a montering och rådgivning ifråga om maskinval. Konceptet Funktionspool är en tjänst i form av samordning av maskiner, logistik, avfallshantering och andra service och stödfunktioner på kundens arbetsplats. Konceptet har både ekonomiska och miljömässiga fördelar för såväl Kranpunkten som våra kunder.

Kranpunktens utbildningsverksamhet kompletterar uthyrningsverksamheten. Genom att utbilda kunder och medarbetare bidrar Kranpunkten till bättre arbetsmiljö och säkrare arbetsplatser.

Transporter från våra depåer till och från kundernas arbetsplatser utförs av Kranpunktens logistikpartners. Vid sidan av den första ellastbilen för ändamålet arbetar Kranpunkten för att det alternativa bränslet HVO100 ska användas vid transporterna.

Under hyrtiden finns vi alltid tillgängliga för våra kunder med support, service och eventuell poollösning. Våra servicebilar byts efter hand ut mot eldrivna fordon. Eldrivna maskiner laddas på kundens arbetsplats under hyrtiden och vi verkar för att HVO100 ska användas som drivmedel i maskiner som har en förbränningsmotor.

Varje maskin underhålls, servas och kontrolleras löpande för att den ska hålla de kvalitets-, hållbarhets och säkerhetskrav som finns. Maskinparken förnyas kontinuerligt, successivt ställer vi om till fler el- och hybriddrivna enheter. Vid avyttring sker försäljningen till utvalda köpare på marknaden för begagnade maskiner.

Scroll to top