Liftpoolen bidrar till en hållbar byggprocess.

Det gamla industri- och slakthusområdet Boländerna i centrala Uppsala är under förvandling. Här växer ett nytt hållbart industriområde med moderna industrifastigheter och gröna ytor fram. Totalbygg Nord bygger på uppdrag av Areim och Kranpunkten finns på plats med en Liftpool.

 

Totalt byggs 45 000 kvm nya lokaler och befintliga byggnader på 5000 kvm moderniseras. De nya byggnaderna uppförs i fem etapper, etapp 1 påbörjades 2021 och området beräknas vara fullt utvecklat 2024. Hållbarhetskraven i projektet är högt ställda; nya hus byggs med stål-, alternativt trästommar och enligt miljöcertifiering ”Miljöbyggnad silver”, material från befintliga byggnader återanvänds eller återvinns och avfallet minimeras. Där det är lämpligt placeras solceller på taken och det blir gott om laddplatser för både bilar och cyklar. I planen ingår även cykelverkstad, uteplatser och grönområden, liksom i anslutande fastighet restaurang och gym.

Kranpunktens Liftpool på plats omfattar upp till 60 liftar, allt från pelarliftar till större bomliftar, och inkluderar de nya oljefria saxliftarna. Även projektets underleverantörer hyr via Liftpoolen och all service sker på plats.

– Med Liftpoolen får vi kontroll på att alla aktörer bidrar till en hållbar byggprocess. Vi kan använda miljöeffektiva maskiner över hela linjen och transportbehovet minskar för alla. Dessutom minskar vårt eget hanteringsbehov och vi blir kostnadseffektiva. Samarbetet med Kranpunkten uppskattas mycket. Vi har en bra personlig kontakt och upplever Kranpunkten som väldigt lyhörda, säger Tommy Fernlund, arbetsledare Totalbygg Nord.

02 april 2024

Kranpunkten fyller 35 år

Under 2024 firar Kranpunkten 35 år i branschen. Resan över mer än tre decennier har kantats av tillväxt, kontinuerliga investeringar och effektiviseringar. Den röda tråden har dock alltid funnits där…

22 februari 2024

Kranpunkten expanderar med depå i Luleå

Den gröna omställningen av industrin i Norrbotten och Västerbotten innebär stora satsningar på ny- och ombyggnation av anläggningar för fossilfri produktion. Med en hållbarhetsinriktad verksamhet och…

Scroll to top