Tillsammans i täten för branschens klimatarbete.

På området Finnslätten i Västerås kommun, bygger IN3PRENÖR, i samverkan med Castellum, en kontorsbyggnad med nettonoll klimatpåverkan. För att möta de tuffa hållbarhetskrav som projektet innebär har IN3PRENÖR valt Kranpunkten som leverantör av liftar till bygget.

Byggnaden på ca 16 400 kvm BTA omfattar två huskroppar som är sammanbundna med en ljusgård och trapphus. Varje huskropp har sex våningar där översta våningen innehåller teknikutrymmen. I byggnaden finns även matsal, lounge, mötesrum, m m. Takytorna täcks med solceller och terrasser täcks delvis med sedum. Den energi som alstras i solcellsanläggningen lagras i en stor ”powerbank”. Huset är också självförsörjande på värme/kyla genom en geoenergianläggning. Första spadtaget togs i oktober 2021 och hyresgästen tar lokalerna i bruk under 2023.

– Vi valde Kranpunkten av flera anledningar. Vi använder en miljöchecklista vid upphandlingar i projekt och med Kranpunkten kunde vi bocka av samtliga punkter. Kranpunkten kan dessutom tillhandahålla stora volymer av eldrivna liftar samtidigt vilket förenklar mycket i detta projekt där vi jobbar på många fronter samtidigt, säger Robin Arnberg, platschef på IN3PRENÖR.

Kranpunkten finns på plats med en Liftpool som innehåller saxliftar, teleskoplastare, bygghissar och en lastmaskin. Som mest närmare 100 enheter, varav majoriteten är el- eller hybriddrivna. Kranpunktens helhetsgrepp och den snabba tillgången till många liftar som kan arbeta på olika våningsplan uppskattas mycket. Projektet ska drivas i högt tempo med hållbar logistik och bibehållen kostnadskontroll. Kranpunkten bidrar till lägre klimatbelastning främst via minskat transportbehov, en stor andel elmaskiner och användning av bränslet HVO100 när så är nödvändigt.

 

Allt bygger dock på att de personliga relationerna fungerar.
– Man känner att man betyder något för Kranpunkten. Man vet alltid vem man kan ringa och man kan ringa när som helst. Vi vet också att Kranpunkten gör allt för att lösa de behov vi har. Det skapar trygghet och bygger förtroende, säger Linnea Holmberg, arbetsledare på IN3PRENÖR.

Att certifiera en byggnad i NollCO2 är att gå i täten för bygg- och fastighetsbranschens klimatarbete. För IN3PRENÖR är detta den första byggnaden man uppför enligt denna typ av certifiering. Gänget på IN3PRENÖR i Västerås är dock övertygade om att detta bara är en början – efterfrågan på byggnader med nettonoll klimatpåverkan kommer att öka kontinuerligt.

Vi på Kranpunkten är glada och stolta över att få vara delaktiga i projekt NollCO2 och hoppas få bidra i fler liknande projekt tillsammans med IN3PRENÖR framåt

Vad är NollCO2
NollCO2 är ett certifieringssystem med syftet att byggnadens hela livscykelpåverkan ska redovisas och balanseras till netto noll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser, användandet och sluthanteringen av byggnaden.

Certifieringssystemet utgår från två huvudspår:

1) att kraftigt reducera växthusgasutsläppen för tillverkning av byggdelar och av byggprocesser samt reducera byggnadens energianvändning och
2) att balansera kvarvarande klimatpåverkan genom klimatåtgärder till nettonoll.

02 april 2024

Kranpunkten fyller 35 år

Under 2024 firar Kranpunkten 35 år i branschen. Resan över mer än tre decennier har kantats av tillväxt, kontinuerliga investeringar och effektiviseringar. Den röda tråden har dock alltid funnits där…

22 februari 2024

Kranpunkten expanderar med depå i Luleå

Den gröna omställningen av industrin i Norrbotten och Västerbotten innebär stora satsningar på ny- och ombyggnation av anläggningar för fossilfri produktion. Med en hållbarhetsinriktad verksamhet och…

Scroll to top