En byggprocess med hållbara förtecken.

I början av 2021 byggstartade Billström Riemer Andersson Bygg, BRA Bygg, nybyggnationsprojektet World of Volvo, strax söder om Liseberg i centrala Göteborg. Kranpunkten tillhandahåller liftarna i projektet, som drivs i samverkansform med spännande design och med stor vikt kring hållbarhet.

World of Volvo blir en mötesplats där någonting alltid är på gång; allt ifrån permanenta och temporära utställningar av fordon till föreställningar, upplevelser och möten. En levande plats som ofta byter skepnad där man träffas, skapar, upplever och blir inspirerad.

Projektet omfattar en 22 000 m2 stor huvudbyggnad med ett underliggande parkeringshus som blir Göteborgs näst största. Den runda huvudbyggnaden uppförs helt i trä och en avancerad konstruktion ger byggnaden en alldeles speciell karaktär. Runt om byggnaden satsas på gröna ytor för att skapa en välkomnande oas.

Projektet uppförs enligt hållbarhetsklassning LEED nivå Gold samt WELL Building - certifieringar som säkerställer att hållbarhetsfrågor blir belysta igenom hela arbetsprocessen. LEED är ett globalt certifieringssystem för att identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll. WELL Building syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer.

BRA Bygg har valt Kranpunkten som leverantör av liftar till projektet World of Volvo.
– Kranpunkten bidrar till att göra byggprocessen hållbar framför allt genom att man kan erbjuda och tillhandahålla stora volymer av liftar i form av rena elmaskiner eller som hybrider, säger Louise Liljeblad, Logistikchef på BRA Bygg. Med eldriften får vi en minskad klimatpåverkan utan utsläpp av koldioxid, en tyst drift och en bättre arbetsmiljö, fortsätter Louise.

Kranpunkten bidrar till att göra byggprocessen hållbar

Att projektet genomförs i storstadsmiljön innebär utmaningar i form av begränsade logistikytor och tillfartsleder. Dessutom finns miljökrav som inskränker den tunga fordonstrafiken. Göteborg är en av de åtta städer i Sverige som infört miljözoner i syfte att minska utsläpp av kväveoxider och partiklar.

Kranpunkten driftsatte i början av 2022 en ellastbil, i samarbete med Swerock och Volvo Lastvagnar. Lastbilen utgår ifrån en av Kranpunktens depåer på Hisingen och används för transportering av eldrivna hyrliftar till kunder med projekt inom miljözon 1 i Göteborgs innerstad, däribland World of Volvo.

– På den här typen av arbetsplatser öppnar vår nya eldrivna lastbil upp för möjligheter till nya effektiva arbetsflöden som tar hänsyn till både människor och miljö. Ellastbilen kan köras in och ut i miljözoner för att hämta och leverera våra liftar, den kommer åt svårtillgängliga ytor utan avgasutsläpp och med lägre ljudnivåer, säger Sebastian Hansson, säljare på Kranpunkten.

Som spindeln i nätet på arbetsplatsen för World of Volvo finns Kranpunktens Martin Hoveborn. Martin hanterar beställningar och returer och ser till att rätt maskiner alltid är på plats. 

– Det är en stor fördel att ha Martin på plats. Han hjälper oss med samordning av logistik, service och andra stödfunktioner. Det blir en avlastning för oss och arbetet blir mer effektivt, berättar Louise Liljeblad.

World of Volvo förväntas stå färdigt i slutet av 2023. Öppningen är beräknad till början av 2024. I dagsläget omfattar de större arbetsmomenten montering av träkonstruktionen med glasfasad, gjutningar för bussytor och en gångbro samt installationer i huset. Med byggnadens komplexitet kommer kravet på liftarnas funktion och antalet miljövänliga enheter att öka, allt eftersom projektet utvecklas mot färdigställande.

Det är en stor fördel att ha Martin på plats.

Kranpunkten arbetar sedan tidigare med omställning av maskinparken till eldrift, antingen som ensam drivkälla eller som hybrid i kombination med alternativt bränsle. Det gör att företaget har kapacitet att möta det kommande behovet på arbetsplatsen. Efterfrågetrycket från projekt som World of Volvo, där Kranpunkten är en del av värdekedjan, möjliggör kontinuerliga satsningar på fler miljöanpassade enheter – som bidrar till att skapa hållbara byggprocesser.

12 december 2023

Liftpoolen bidrar till en hållbar byggprocess.

Det gamla industri- och slakthusområdet Boländerna i centrala Uppsala är under förvandling. Här växer ett nytt hållbart industriområde med moderna industrifastigheter och gröna ytor fram. Totalbygg No…