Försäkring när du hyr kran, truck eller lift

Eftersom arbete med maskiner alltid innebär en viss risk, samtidigt som det även kan förekomma inbrott och skadegörelse på arbetsplatserna, tillhandahåller Kranpunkten en trygg hyrförsäkring som täcker brand, stöld eller annan skadegörelse.

Du tecknar försäkringen samtidigt som du hyr utrustningen. Avgiften är 6% av bruttopriset och självrisken 4 000 kronor per skadetillfälle.

Observera att det finns undantag då hyrförsäkringen inte gäller, t ex vid vårdslöst handhavande, förslitningsskador eller dylikt.

Skada i trafik (trafik och vagnskada)

Vid de tillfällen då skadan uppstår i trafiken kommer den att omfattas av trafikskadeförsäkringen. En självrisk om 20% av ett prisbasbelopp kommer vid dessa tillfällen att debiteras dig som kund. Basbeloppet är indexbaserat.

Höjdledsskada

Vid vagnskada som uppstått genom kollision i höjdled tillkommer dessutom en självrisk på 25% av ett prisbasbelopp.

Observera att i dessa fall kommer både en självrisk relaterad till trafikskadan och en självrisk relaterad till höjdskadan att debiteras dig som kund.

Om olyckan är framme

Om en skada inträffar på någon av våra maskiner, kontakta genast din Kranpunktendepå. Uppge kundnummer, adress, telefonnummer och kontaktnamn.

  • Redogör för skadad egendom via en skadeanmälan. Vid brott ska skadan omedelbart polisanmälas. Vid stöld ska du kunna ange när stölden inträffat.
  • Lämna en kort beskrivning av händelseförlopp och vilka åtgärder som vidtagits sedan skadan upptäcktes.

Kontakta oss


Du behöver godkänna att vi lagrar dina uppgifter enligt vår personpolicy,
vilken du kan läsa här
Scroll to top