Truckförarutbildning

Om truckutbildningen

Truckförarutbildning (A+B) är en nödvändig utbildning för alla som använder truck i arbetet - oberoende av om det är tillfälligt eller det är en heltidssyssla. Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare. I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP10 - den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Utbildningen består av teoridelen eTruck som deltagarna genomför online innan den praktiska utbildningen som genomförs på någon av våra depåer. För den praktiska delen används olika trucktyper; motvikts-, skjutstativ- och stödbenstruck.

Omfattning: Endagsutbildning.
Max antal deltagare: 5 personer.
Pris: 5 000 kr ex moms per person.

Kursinnehåll

  • Risker- och säkerhetsbestämmelser
  • Truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
  • Ergonomi
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • Daglig tillsyn
  • Material- och godshantering
  • Arbetarskydd och interna regler
  • Trafiklagstiftning
  • Farligt gods

Intyg och uppföljning

Efter genomförd utbildning och godkända prov får eleven ett utbildningsintyg.

Mot en kostnad har vi möjligheten att registrera kompetensen i ID06 kompetensdatabas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har behov av en truckutbildning

Grundläggande för deltagarna

Inga förkunskaper krävs.

Scroll to top