Vår historia

Allting började med behovet av en ny maskinhall på Ängsgården i Segelstorp, bara några kilometer från skånska Förslöv. Arbetet med den nya hallen påbörjades och för höjdjobben hyrdes en lift in.

Året var 1989 och liften blev startpunkten för företaget Kranpunkten. Verksamheten växte snabbt och lönsamt och flyttade 1998 med 400 maskiner till Förslöv. Ett ledningssystem som kunde växa med verksamheten inrättades och 2001 var certifiering inom kvalitet och miljö ett faktum, snabbt följt av arbetsmiljöcertifiering och ett stolt bevis för högsta kreditvärdighet genom AAA-rating.

Första etableringen utanför Förslöv kom 2004 då Kranpunkten i Uppsala slog upp portarna. Därefter togs steget utanför Sveriges gränser och verksamheten startades upp i grannlandet Norge.
2006 fick företaget en hedrande utmärkelse som innovativt
Gasellföretag.

Med dessa etableringar och fler kompetenta och engagerade medarbetare kunde nu Kranpunkten börja leverera till allt fler uppdrag och projekt. 2012 var det dags för etablering i Göteborg då Logab, tätt följt av MR Bygg, förvärvades och integrerades i Kranpunktens verksamhet. Samtidigt etablerades depån i Malmö. 2015 förvärvades Nofa Janneniska AB, företagets mest centrala depå i Stockholm. 

Alvelins Uthyrnings AB i Göteborg förvärvades 2016. Det största investeringspaketet i företagets historia togs 2019 som en del i en medveten strategi att ställa om till fler hybrid- och eldrivna maskiner och alternativa bränslen. Ökat efterfrågetryck från framför allt stora projekt, trots pandemin, har medfört att investeringarna i mer miljöanpassade enheter fortgått under 2021. För att minska utsläppen från maskintransporterna har Kranpunkten tillsammans med logistik­partern Swerock investerat i en eldriven lastbil.

Scroll to top