Kranpunkten tar nya ellastbilar i drift

Nu tar Kranpunkten ytterligare ellastbilar i drift. Inom ramen för samarbetet med Swerock införs ytterligare en lastbil, denna gång för hållbara maskintransporter till Kranpunktens kunder i Malmö och övriga Skåne. Lastbilen är den senaste modellen av Volvo FM Electric och utrustas med släp för större kapacitet. Samtidigt byts den första ellastbilen i Göteborg ut till den nya modellen, vilket ökar räckvidden för transporterna.

Det var under 2022 som Kranpunkten och Swerock driftsatte den första eldrivna lastbilen med unik anpassning för lastning, lossning och transport av liftar. Satsningen, som värderats högt av Kranpunktens kunder, innebär att leveranser av hyrliftar i Göteborgs innerstad kan genomföras utan utsläpp av koldioxid och betydligt tystare. Under 2023 beslöt Kranpunkten om att införa ytterligare två ellastbilar för hållbara maskintransporter även i Malmö och i Stockholm. Den första av dessa två tas nu i bruk, främst för att serva kunder inom storstadsområdet i Malmö, men även i övriga Skåne.

Kranpunktens fortsatta satsningar på ellastbilar är en del av en medveten strategi i syfte att minska klimatavtrycket och att förbättra arbetsmiljön vid maskintransporter.

- Genom vårt nära samarbete med Swerock tar vi nu ännu ett steg mot att uppfylla våra ambitiösa klimatmål. Med de nya ellastbilarna förstärker vi inte bara vårt engagemang för miljön utan även vår kapacitet att erbjuda miljövänliga och effektiva lösningar till våra kunder säger Rikard Jönsson, Inköpschef på Kranpunkten.

Målet är att Kranpunktens kunder i och runt Sveriges största städer ska kunna erbjudas ett helt elektriskt alternativ; med en hyrmaskin som drivs och laddas med grön el och transporteras till och från arbetsplatsen tyst och helt utan utsläpp. Driftssättningen av ellastbilen i Stockholmsområdet beräknas ske under senare hälften av 2024.

- Vi har lärt och samlat erfarenheter från den första ellastbilen i Göteborg. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen genom att införa ellastbilar med längre räckvidd och förbättrad påbyggnation. Vi testar även utrustning med släp för att öka kapaciteten vid varje transport, fortsätter Rikard Jönsson.

Fakta, Volvo FM Electric
Tågvikt: Upp till 44 ton
Batterikapacitet: 180–540 kWh, 2–6 batterier
Räckvidd: Upp till 300 km
Laddningstid (full laddning):  9,5 timmar med AC (43 kW), 2,5 timmar med DC (250 kW)
Drivlina: 2–3 elmotorer, I-Shift-växellåda
Prestanda: Upp till 330–490 kW kontinuerlig effekt

02 april 2024

Kranpunkten fyller 35 år

Under 2024 firar Kranpunkten 35 år i branschen. Resan över mer än tre decennier har kantats av tillväxt, kontinuerliga investeringar och effektiviseringar. Den röda tråden har dock alltid funnits där…

22 februari 2024

Kranpunkten expanderar med depå i Luleå

Den gröna omställningen av industrin i Norrbotten och Västerbotten innebär stora satsningar på ny- och ombyggnation av anläggningar för fossilfri produktion. Med en hållbarhetsinriktad verksamhet och…

Scroll to top