Vi håller kurs och ökar takten

Välkommen att ta del av vår tredje hållbarhetsrapport!

Sedan ett par år tillbaka sammanställer vi information om våra initiativ, våra mål och de utmaningar vi står inför i en hållbarhetsrapport. I vår tredje rapport kan du läsa om hur långt vi kommit på vägen. Vi beskriver även hur vårt arbete spänner över tre lika viktiga områden; miljö, socialt och ekonomi, och att vi tar ett ansvar över hela värdekedjan – bakåt mot våra leverantörer, inåt mot oss själva och framåt mot våra kunder.

Hållbarhet ur ett miljöperspektiv har länge varit en kärnfråga för Kranpunkten och vårt övergripande mål är att vara klimatneutrala till 2030. Trots en osäker omvärld har vi kunnat följa den plan för omställning av verksamheten vi lagt och inte tappat riktning eller fart i det arbetet. Något vi känner oss rejält stolta över och som rustar oss för tider som kommer.

02 april 2024

Kranpunkten fyller 35 år

Under 2024 firar Kranpunkten 35 år i branschen. Resan över mer än tre decennier har kantats av tillväxt, kontinuerliga investeringar och effektiviseringar. Den röda tråden har dock alltid funnits där…

22 februari 2024

Kranpunkten expanderar med depå i Luleå

Den gröna omställningen av industrin i Norrbotten och Västerbotten innebär stora satsningar på ny- och ombyggnation av anläggningar för fossilfri produktion. Med en hållbarhetsinriktad verksamhet och…

Scroll to top