Våra globala mål

FNs 17 globala mål för hållbar utveckling är sammanlänkade och Kranpunktens verksamhet kan beröra samtliga. Vårt huvudfokus ligger på mål 3, 8 och 13 - där vi bedömer att Kranpunktens verksamhet får störst inverkan och vi har störst möjlighet att bidra, strategiskt och operativt.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Vårt arbete:

 • Vi arbetar för att uppnå bästa tänkbara arbetsmiljö både
  ur ett fysiskt perspektiv och ur ett psykosocialt perspektiv.
 • Genom förebyggande åtgärder arbetar vi aktivt för att identifiera
  och undanröja faror i arbetsmiljön.
 • Vi ställer också krav på kunder och leverantörer då
  de ofta har en betydande roll i arbetsmiljöarbetet.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vårt arbete:

 • Kranpunkten har kollektivavtal och följer gällande
  lagar inom arbetsrätt och arbetsmiljö.
 • Vi arbetar aktivt för att trygga
  anställningsförhållanden och för att ha en hög
  andel tillsvidareanställda medarbetare.
 • Alla medarbetare på Kranpunkten ska ges lika
  rättigheter att utveckla sin yrkesroll och sitt
  kunnande samt ges lika möjlighet till befordran.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vårt arbete:

 • Vi prioriterar investeringar i el- och hybriddrivna maskiner.
 •  Vi har ställt om och tankar nu maskinparken med HVO100.
 • Vi ställer krav på våra transportörer att investera i ellastbilar
  där det är möjligt.
 • Vi ställer krav på våra transportörer att ställa om till HVO100.
 •  Vi monterar solceller på de depåer som är lämpade för det.
 • Vi ställer om bilparken till el.
 • Vi guidar våra kunder till det bästa maskinvalet även
  ur ett miljöperspektiv
Scroll to top