Våra globala mål

FNs 17 globala mål för hållbar utveckling är sammanlänkade och Kranpunktens verksamhet kan beröra samtliga. Vårt huvudfokus ligger på mål 3, 8 och 13 - där vi bedömer att Kranpunktens verksamhet får störst inverkan och vi har störst möjlighet att bidra, strategiskt och operativt.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Vårt arbete:

 • Kranpunkten arbetar för att uppnå bästa tänkbara arbetsmiljö, både ur ett fysiskt och ur ett psykiskt perspektiv.
 • Genom förbyggande åtgärder arbetar vi aktivt för att identifiera och undanröja faror i arbetsmiljön.
 • Vi ställer också krav på kunder och leverantörer då de ofta har en betydande roll i arbetsmiljöarbetet.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vårt arbete:

 • Kranpunkten har kollektivavtal och följer gällande lagar inom arbetsrätt och arbetsmiljö.
 • Vi arbetar aktivt för trygga anställningsförhållanden och för att ha en hög andel tillsvidareanställda medarbetare.
 • Alla medarbetare på Kranpunkten ges lika rättigheter att utveckla sin yrkesroll och sitt kunnande med lika möjlighet till befordran.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vårt arbete:

 • Vi prioriterar investeringar i el- och hybriddrivna maskiner.
 • Resterande maskiner med förbränningsmotor tankas med HVO100.
 • Vi ställer krav på våra transportörer att ställa om till HVO100.
 • Vi monterar solceller på de depåer som passar för det.
 • Vi ställer om bilparken till el.
Scroll to top