För kunder

Fakturor

Hos Kranpunkten kan du få dina fakturor som e-faktura, i pdf-format per mail eller som pappersfaktura. Hållbarhet är viktigt för Kranpunkten och av den anledning föredrar vi att skicka fakturorna per mail eller som e-faktura.

Önskar du byta leveranssätt av dina fakturor så maila ditt kundnummer, kontaktuppgifter, ny adress/e-post samt önskat leveranssätt till ekonomi@kranpunkten.se. Kranpunktens bankgiro är 5733-6075.

Frågor om vad som fakturerats besvaras av personal på den depå där uthyrningen bokades. Se kontaktuppgifter för våra depåer.

Hyresvillkor

Ta del av våra hyresvillkor här.

Hyrförsäkring

Läs om vår hyrförsäkring här.

Frågor om hyresvillkor och hyrförsäkring besvaras av våra depåer. Se kontaktuppgifter för våra depåer

Avgift för mottagningskontroll

Vår prioritet är att Du som kund ska få maskiner som håller högsta kvalitet och säkerhet. På våra verkstäder runt om i landet arbetar några av branschens kanske mest kompetenta mekaniker för att säkerställa att maskinerna lever upp till de högt ställda krav som finns. Vi har under en längre tid sett stora prisökningar kopplade till vårt underhåll av maskinerna, främst kostnader relaterat till läget när maskinerna återvänder från kund till depå för servicegenomgång. Det är också bakgrunden till att vi tagit beslutet att från och med 1 april 2023 debitera en mottagningskontrollavgift. Avgiftens storlek varierar beroende på maskinmodell och kommer att vara synlig som en egen rad på fakturor utställda efter den 1 april 2023.

Scroll to top