Boka utbildning.

 

 

Maskinutbildningar 

Rätt kompetens ger tryggare arbetsplatser

När arbeten sker på hög höjd, med maskiner och fordon eller heta processer, finns riskmoment varje dag. Därför jobbar vi kontinuerligt och målmedvetet med att förebygga skador och olyckor genom kompetensutveckling och träning.

Vi hållit förarutbildningar, truckutbildningar och liftutbildningar sedan mitten av 90-talet och byggt upp en bred kunskapsbas och stor erfarenhet.

Boka din utbildning 

Välj från vårt kursutbud nedan och boka din utbildning direkt på vår hemsida. Vi utbildar på alla orter där vi har depåer och lägger löpande ut kurstillfällen.

Vi tar även emot intresseanmälningar med förslag till egna kursdatum och utbildningsställen, för grupper med fler än fem deltagare. Kontakta oss på utbildning@kranpunkten.se eller på telefon 0705-28 49 18.

Heta arbeten


Kunskap och behörighet för brandfarliga, heta arbeten på tillfällig arbetsplats, brandvakt eller utfärda tillstånd.

Säkra lyft


Från planering av ett lyft till underhåll och dokumentation av utrustning, förebygga olyckor och minska riskerna.

Vuxen-HLR


Praktiskt träning i Vuxen-HLR, att använda en hjärtstartare effektivt samt åtgärder vid luftvägsstopp.

Scroll to top