Nu satsar vi fullt ut på HVO100

Kranpunktens hållbarhetsarbete innefattar ett antal tydliga mål och insatser för att minska verksamhetens klimatpåverkan. Som en åtgärd har vi beslutat att samtliga dieseldrivna maskiner och fordon ska tankas med den fossilfria dieseln HVO100.

Av vår maskinpark på 3 500 enheter är andelen el- och hybriddrivna maskiner över 80 %. Det är resultatet av en tidig och medveten strategi där miljö- och affärsmässiga krav från våra kunder haft stor betydelse. Strategin omfattar även en omställning till alternativa bränslen för den dieseldrivna delen av maskinparken.

Därför tar vi nu ytterligare ett steg i arbetet och går över till ett förnybart och fossilfritt drivmedel. Jämfört med vanlig diesel kommer detta innebära en väsentlig minskning av våra koldioxidutsläpp. Maskinparkens utsläpp via vanlig diesel är en av de betydande miljöaspekterna för företaget. Med HVO100 som drivmedel beräknar vi att utsläppsvolymen minskar med 82 % inom detta område.

Våra tjänstebilar började tankas med HVO100 redan under hösten 2019. Att ställa om övriga dieseldrivna fordon och maskiner till den fossilfria dieseln uppskattas ta ett år. Faktorer som påverkar är tillgången på själva bränslet och klartecken från vissa maskin- och fordonsleverantörer.

Om HVO100

HVO100 är ett 100 % förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel som kan minska klimatpåverkan med uppemot 90 % jämfört med fossil diesel. Drivmedlet är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med något lägre densitet. Miljö- och klimatprestanda för HVO100 är beroende av vilken råvara som används vid tillverkningen. HVO kan tillverkas av olika råvaror och vilken råvarumix som använts beror på produkt och drivmedelsleverantör.

» Läs mer om våra mål och åtgärder inom hållbarhet