GLA - en viktig länk till framtiden

En kritisk fråga för oss på Kranpunkten, men också för hela vår bransch är den framtida kompetensförsörjningen. Allt färre unga väljer praktiska utbildningar av den typ som leder till arbete inom industrin och det är en trend som vi vill vara med och förändra. Det är därför en självklarhet för oss att ta emot gymnasieelever i gymnasiala lärlingsanställningar.

Konceptet med gymnasial lärlingsanställning inspirerades ursprungligen av det tyska lärlingssystemet och grundtanken med utbildningen var att företagen skulle vara med och utforma utbildningen för att säkerställa att elevernas yrkeskompetens matchade arbetsmarknadens behov. För företagen blev det ett unikt tillfälle att forma och göra nya generationer anställningsbara.

Kranpunkten tog emot den första gymnasielärlingen 2017 och har därefter haft förmånen att ta emot ytterligare elever.

Våra gymnasielärlingar, eller GLA som vi kallar dem, tillbringar en del av veckan i skolbänken och resten av veckan i våra verkstäder. Hos oss finns utbildade handledare som vägleder dem och i skolans regi finns lärare som säkerställer att kraven i läroplanen uppfylls. Ett samarbete som fungerar utmärkt och som ger eleverna möjlighet till grundläggande högskolebehörighet, värdefull arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som kan hjälpa dem när de vill komma vidare i karriären efter examen.

Det är fantastiskt att se utvecklingen hos eleverna under de tre läsår de tillbringar hos oss. De växer i både sin yrkesroll och som människor och minst lika viktigt är att vi lär oss saker av dem också. Gymnasial lärlingsanställning är ett koncept där alla är vinnare och vi hade gärna sett att det fanns en större omfattning av denna typ av utbildningar runt om i landet.

Vi är nu inne på tredje kullen och kan glädjande konstatera att våra tidigare GLA inte bara stannat i branschen, de har dessutom valt att stanna hos oss.

Om eleven väljer att börja arbeta på Kranpunkten så får vi en medarbetare som har en hög grundkompetens om våra produkter och vårt arbetssätt. Det är också kul att följa deras resa mot arbetslivet och det är dessutom utvecklande för oss att förmedla våra kunskaper till dem.
Stefan Grönander,
Verkstadschef & handledare
12 december 2023

I detaljerna bygger vi grunden.

När företags hållbarhetsarbete lyfts handlar det allt som oftast om strategier och långsiktiga mål som spänner över många år. Och det är klart att ramar måste målas med den stora penseln.

08 november 2022

En byggprocess med hållbara förtecken.

I början av 2021 byggstartade Billström Riemer Andersson Bygg, BRA Bygg, nybyggnationsprojektet World of Volvo, strax söder om Liseberg i centrala Göteborg. Kranpunkten tillhandahåller liftarna i proj…

Kortfakta om GLA

  • 50 % skola och 50 % arbetsförlagd del
  • Rätt att läsa in grundläggandehögskolebehörighet
  • Samma examen som andra helt skolförlagda yrkesprogram
  • Förmånliga lönevillkor
  • Goda utsikter att få jobb efter avslutad lärlingsutbildning