Kranpunkten stödjer UNHCR:s insatser i Ukraina

Just nu försämras krisen i Ukraina snabbt. UNHCR uppskattar att 12 miljoner människor i Ukraina och 4 miljoner på flykt från Ukraina kommer att behöva skydd och nödhjälp de kommande månaderna. Flyktingkrisen är den snabbast växande i Europa sedan andra världskriget.

UNHCR leder och koordinerar arbetet med att ge människor på flykt skydd, nödhjälp och tak över huvudet. UNHCR samarbetar med andra FN-organ och hundratals lokala hjälporganisationer och grupper.

Kranpunkten stödjer UNHCR:s insatser i Ukraina genom att skänka 1 000 kr per medarbetare i företaget, totalt 150 000 kr. Under mars månad dubbleras dessutom alla bidrag som skänks till UNHCR via Stiftelsen Akelius Foundations.

Vill du också hjälpa? https://sverigeforunhcr.se/ukraina