Kranpunkten stärker sin maskinpark

Genie_60251Vi har nu ytterligare förstärkt vår maskinpark med

30 st JLG 1230ES
5 st Genie 2646
10 st Genie 3246
10st Genie 1930
3 st 6025 Genie Roter Teleporter