Vision

VISION

Vi är den ledande specialisten inom lyftmaskiner i Norden.

 

AFFÄRSIDÉ

Vi är en komplett leverantör av lyftmaskiner för bygg och industri.

Våra kärnvärden är kompetens, effektivitet, personlig, säkerhet.

 

POSITION

Vi är specialisten med störst kompetens inom lyftmaskiner.

 

VERKSAMHETSPOLICY

Kvalitet är en grundläggande idé i vår strävan att alltid bli bättre. Vi skall ha optimal leveranssäkerhet avseende våra maskiner för uthyrning och våra montage så att vi kan tillgodose de krav våra kunder ställer på oss vad gäller kvalitet, tillgänglighet och rätt pris.

Alla medarbetare skall ansvara för att de i sitt arbete håller våra uppsatta mål på kvalitet och säkerhet.

Kranpunkten AB skall vara en leverantör som efter att ha uppfyllt alla lagkrav  systematiskt verkar för att minimera negativ påverkan av miljön och att minska risker i arbetsmiljön.

Vi skall prioritera leverantörer som följer dessa krav och verkar för ett aktivt miljö- och arbetsmiljöarbete.

Kranpunkten AB skall vara en säker arbetsplats med god arbetsmiljö. För att uppnå det ska arbetsmiljöarbetet bedrivas i samverkan med arbetstagarna. Alla inom företaget skall vara medvetna om att vårt arbetsområde är riskfyllt men att vårt mål är noll procent i olyckor.

Varje medarbetare på Kranpunkten AB skall ha tillräckliga kunskaper för att kunna hantera krav och risker avseende miljö och arbetsmiljö i sitt arbete.

I det dagliga arbetet skall var och en ta ett personligt ansvar för hälsa, säkerhet och miljö. Det innebär inte bara att följa gällande instruktioner och rutiner utan också att uppmärksamma och genast rapportera eventuella brister och risker som kan hota en god arbetsmiljö samt att på olika sätt hjälpa till att förbättra densamma.

 

Kranpunkten AB 2019

Fredrik Paulsson

VD