Utbildningar Uppsala, Förslöv, Malmö & Göteborg

UTBILDNINGAR              

  • Säkra lyft
  • Liftutbildning
  • Liftutbildning repetition
  • HLR
  • Ställningsutbildning
  • Fallskyddsutbildning
  • Teleskopförarutbildning
  • Truckutbildning
  • Heta Arbeten

Att öka sin personals behörighet och kunnande är inte bara en god investering i fler möjliga jobbtillfällen utan ökar även säkerheten på arbetsplatserna. Vi arbetar målmedvetet för att minska antalet olyckstillfällen i samband med maskinanvändning och söker alltid nya sätt att utvecklas och förbättras.

Kranpunkten har hållit förarutbildningar, truckutbildningar och liftutbildningar sedan mitten av 90-talet. När liftutbildning blev ett lagkrav 2007 hade vi alltså redan byggt upp en bred kunskapsbas och stor erfarenhet. Mot denna bakgrund har vi sedan dess utbildat drygt 1200 personer om året. Liftutbildningen finns både som grundkurs ( 8 timmar) och repetition (4 timmar ) och dessa är certifierade av Liftutbildningsrådet (LUR). Då kraven på utbildning även gäller utländsk personal kan kurserna arrangeras på bland annat engelska, polska, litauiska, rumänska och ungerska.

Våra utbildningar hålls av auktoriserade utbildare. Efter avslutad kurs med godkänt provresultat, är deltagarna registrerade och kan direkt påbörja arbetet. Efter betald kursavgift skickas deltagarnas kursintyg och förarbevis till kund.

Kranpunktens liftutbildningar och truckutbildningar innefattar flera olika maskintyper och arbetsområden, med både teoretisk genomgång och praktiska förarprov. Målsättningen vid varje kurstillfälle är att deltagarna ska känna sig säkra i sin nya kunskap och att ingen lämnar utbildningen utan att ha fått svar på alla sina frågor.

Vår hemsida uppdateras regelbundet med nya kurstillfälle och förutom fasta utbildningsdatum, kan man göra en intresseanmälan till någon av våra kontaktpersoner nedan. Därefter kontaktar de er när de aktiverar ett nytt kursdatum som kan passa er. Det finns även möjlighet att lämna förslag till egna kursdatum om gruppen är större än 5 personer.

KURSDATUM 2022 KRANPUNKTEN NORD (UPPSALA OCH STOCKHOLM)

Liftutbildning/Grundkurs UPPSALA 24/5, 21/6, 23/8, 20/9, 18/10, 29/11

Heldag med teori och praktik (8-16)

Kursplats: Kranpunktens depå i Uppsala

 

Liftutbildning/ Repetitionskurs  UPPSALA 25/5, 22/6, 24/8, 21/9, 19/10, 30/11

Halvdag med teori & praktik (8-12)

Kursplats: Kranpunktens depå i Uppsala

 

Liftutbildning/Grundkurs STOCKHOLM 25/8, 22/9, 20/10, 1/12

Heldag med teori och praktik (8-16)

Kursplats: Kranpunktens depå i Västberga

 

Fallskyddsutbildning med nedtagning 

Heldag med teori och praktik (8-14) inkl fika och lunch,

Kontakta oss för mer information (kontaktuppgifter nedan)

 

Ställningsbyggnation upp till 9 meter,

1 heldag inkl teori och praktik

fika & lunch ingår

Kontakta oss för mer information (kontaktuppgifter nedan)

 

Heta arbeten  

Heldag (8-16)

Fika och lunch ingår

Kursdatum i Uppsala tas fram vid efterfrågan

(En ny Heta Arbeten period började 2015-01-01 och brandskyddsföreningen har vässat utbildningen och utvecklat ett nytt IT-stöd för certifieringen. För att läsa mer om det se www.hetaarbeten.se. efter kursen genomförs en digital certifiering via dator, surfplatta eller smartphone, så ta gärna med det till kursen om du har något av detta. Brandskyddsföreningen tar ut en avgift på 1 000 kr för den digitala certifieringen.)

 

Truckutbildning 2 dagar,  kursdatum tas fram efter förfrågan

 

 Anmälan görs till utbildningnord@kranpunkten.se eller på telefon 0705-28 49 18

 

KURSDATUM 2022 KRANPUNKTEN SYD (FÖRSLÖV & MALMÖ)

Liftutbildning/Grundkurs (Förslöv)    31/5, 14/6, 5/7, 11/8, 23/8, 6/9, 27/9, 11/10, 27/10, 15/11, 6/12

Max 10 personer per tillfälle

Hel dag med teori och praktik (8-16) inkl fika & lunch

Kursplats: Kranpunktens depå i Förslöv

 

Digital liftutbildning/Grundkurs (Förslöv)

Max 10 personer per tillfälle

Teori via Teams och uppkörning på depå. 4+4 h

Teori  – Körning

Teori – Körning

 

Liftutbildning/Grundkurs  (Malmö) 

Hel dag med teori och praktik (8-16) inkl fika & lunch

Kursplats: Malmö

 

Liftutbildning/Repetitionskurs (Förslöv)  17/5, 1/6, 15/6, 7/7, 10/8, 7/9, 13/10, 16/11, 7/12

Max 10 personer per tillfälle

Halvdag med teori & praktik (8-12) inkl fika

Kursplats: Kranpunktens depå i Förslöv

 

Liftutbildning/Repetitionskurs  (Malmö)

Halvdag med teori & praktik (8-12) inkl fika

Kursplats: Malmö, Fosie Industriområde

 

Fallskyddsutbildning/Grundkurs 

Halvdag (8-12)

Kursplats: Kranpunktens depå i Förslöv

Kontakta oss för mer information (kontaktuppgifter nedan)

 

Fallskyddsutbildning/Grundkurs + Räddning bas 

Heldag med teori och praktik (8-16) inkl fika och lunch

Kursplats: Kranpunktens depå i Förslöv

Kontakta oss för mer information (kontaktuppgifter nedan)

 

Säkra lyft (Förslöv)

Halvdag endast teori (8-12) inkl fika

Kursplats: Förslöv

Kontakta oss för mer information (kontaktuppgifter nedan)


Säkra lyft (Malmö)

Halvdag endast teori (8-12) inkl fika

Kontakta oss för mer information (kontaktuppgifter nedan)


Ställningsbyggnation upp till 9 meter, (Förslöv)  

Heldag (7.30- ca 16.00), teoretisk utbildning samt självstudier före utbildningsdagen.

För att genomföra kursen på en dag krävs att deltagarna läser igenom aktuell AFS 2013:4 /Ställningar, före kurs (skickas till eleven innan utbildningen).

Fika & lunch ingår

Kontakta oss för mer information (kontaktuppgifter nedan)

 

Teleskoplastare/truck utbildning  (Förslöv) 

5 dagar (kl. 9-16)

Kontakta oss för mer information (kontaktuppgifter nedan)

 

Heta Arbeten heldag (8-15), 23/5

Båstad: 

Företagsbyn – Båstad (B2-Entré)
Ängelholmsvägen 263
269 42 Båstad

Malmö:  

Fika och lunch ingår

(En ny Heta Arbeten period började 2015-01-01 och brandskyddsföreningen har vässat utbildningen och utvecklat ett nytt IT-stöd för certifieringen. För att läsa mer om det se www.hetaarbeten.se. efter kursen genomförs en digital certifiering via dator, surfplatta eller smartphone, så ta gärna med det till kursen om du har något av detta. Brandskyddsföreningen tar ut en avgift på 1 000 kr för den digitala certifieringen.)

Kontakta oss för mer information (kontaktuppgifter nedan)

 

Anmälan görs till utbildning@kranpunkten.se eller på telefon 0705-28 49 18

 

KURSDATUM  2022 KRANPUNKTEN VÄST (GÖTEBORG)

Liftutbildning/Grundkurs    31/5, 8/6, 21/6, 24/8, 7/9, 20/9, 12/10, 25/10, 16/11, 7/12

Heldag (8-16) med teori och praktik inkl fika & lunch

Kursplats: Kranpunktens depå: Deltavägen 11A,  417 05 Hisingen

 

Liftutbildning/Grundkurs, på engelska 

Heldag (8-16) med teori och praktik inkl fika & lunch

Kursplats: Kranpunktens depå: Herkulesgatan 62  417 01 Hisingen

 

Liftutbildning/Repetitionskurs      9/6, 22/6, 25/8, 8/9, 21/9, 13/10, 26/10, 17/11, 8/12

Halvdag (8-12) med teori & praktik  inkl fika

Kursplats: Kranpunktens depå: Deltavägen 11A,  417 05 Hisingen

 

Säkra lyft 24/11

Halvdag endast teori (8-12) inkl fika

Kursplats: Kranpunktens depå: Deltavägen 11A,  417 05 Hisingen

Kontakta oss för mer information (kontaktuppgifter nedan)

 

Ställningsbyggnation upp till 9 meter

2 dagar varav 1 dag är lärarledd med teori & praktik

Fika & lunch ingår

Kontakta oss för mer information (kontaktuppgifter nedan)

 

Fallskyddsutbildning/Grundkurs 

Halvdag 12-16

Kursplats: Kranpunktens depå: Deltavägen 11A,  417 05 Hisingen

Kontakta oss för mer information (kontaktuppgifter nedan)

 

Fallskyddsutbildning med nedtagning 

Heldag med teori och praktik (8-16) inkl fika och lunch

Kontakta oss för mer information (kontaktuppgifter nedan)

 

Heta Arbeten 

Heldag (8-16) 1/6

Fika och lunch ingår

(En ny Heta Arbeten period började 2015-01-01 och brandskyddsföreningen har vässat utbildningen och utvecklat ett nytt IT-stöd för certifieringen. För att läsa mer om det se www.hetaarbeten.se. efter kursen genomförs en digital certifiering via dator, surfplatta eller smartphone, så ta gärna med det till kursen om du har något av detta. Brandskyddsföreningen tar ut en avgift på 1 000 kr för den digitala certifieringen.)

Kontakta oss för mer information (kontaktuppgifter nedan)

 

Anmälan görs till utbildning@kranpunkten.se eller på telefon 0705-28 49 18