VÅRA UTBILDNINGAR

 • Liftutbildning grundkurs
 • Liftutbildning repetitionskurs
 • HLR/Första hjälpen
 • Säkra lyft
 • Säkra lyft & Travers    (kombinationsutbildning)
 • Säkrare lyft ISO
 • Teleskopförarutbildning
 • Hjullastare/godshantering
 • Truckutbildning
 • Fallskyddsutbildning grund
 • Fallskydd med räddning
 • Heta Arbeten

 

BOKA EN UTBILDNING

Mejla utbildning@kranpunkten.se  eller ring  0705-28 49 18. Hittar du inget datum som passar så kontakta oss så hittar vi en lösning för dig.

AKTUELLA KURSDATUM OCH ORT (Läs mer om utbildningarna längre ner)

2023-04-04      Förslöv              Liftutbildning repetitionskurs

2023-04-04      Göteborg          Liftutbildning grundkurs

2023-04-05      Förslöv              Liftutbildning grundkurs  ENGELSKA 4 PLATSER KVAR

2023-04-05      Göteborg          Liftutbildning repetitionskurs

2023-04-11      Förslöv              Liftutbildning grundkurs

2023-04-12      Förslöv              Liftutbildning repetitionskurs

2023-04-12      Göteborg          Liftutbildning grundkurs

2023-04-13      Göteborg          Liftutbildning repetitionskurs

2023-04-13      Malmö              Liftutbildning repetitionskurs     FULL

2023-04-14      Göteborg          Fallskydd grund   3 PLATSER KVAR

2023-04-14      Förslöv              Truckutbildning

2023-04-17      Stockholm        Liftutbildning repetitionskurs

2023-04-18      Stockholm        Liftutbildning grundkurs

2023-04-18      Göteborg          Liftutbildning grundkurs

2023-04-19      Förslöv             Säkra lyft & Travers  KOMBINATIONSUTBILDNING

2023-04-19      Göteborg          Liftutbildning repetitionskurs

2023-04-19      Uppsala            Liftutbildning grundkurs

2023-04-20      Uppsala            Liftutbildning repetitionskurs

2023-04-20      Uppsala            HLR    EFTERMIDDAG 13.00-16.00

2023-04-21      Uppsala            Truckutbildning

2023-04-21      Göteborg          Fallskydd grund  FULL

2023-04-25      Göteborg          Truckutbildning FULL

2023-04-26      Göteborg          Liftutbildning grundkurs

2023-04-26      Förslöv              Liftutbildning grundkurs

2023-04-26      Malmö              Heta arbeten

2023-04-27      Förslöv              Liftutbildning repetitionskurs

2023-04-27      Göteborg          Heta arbeten

2023-04-28      Förslöv             Heta arbeten

2023-05-02      Göteborg          Liftutbildning grundkurs

2023-05-02     Förslöv               Fallskydd med räddning

2023-05-03      Göteborg          Liftutbildning repetitionskurs

2023-05-03      Förslöv              Liftutbildning grundkurs

2023-05-04      Förslöv              Liftutbildning repetitionskurs

2023-05-04     Göteborg           Fallskydd med räddning

2023-05-05      Malmö              HLR            FÖRMIDDAG 8.00-11.00

2023-05-05      Malmö              HLR            EFTERMIDDAG 12.00-15.00

2023-05-08      Stockholm        Liftutbildning repetitionskurs

2023-05-09      Stockholm        Liftutbildning grundkurs

2023-05-10      Uppsala            Liftutbildning grundkurs

2023-05-10      Göteborg          Liftutbildning grundkurs

2023-05-11      Uppsala            Liftutbildning repetitionskurs

2023-05-11      Göteborg          Liftutbildning repetitionskurs

2023-05-12      Göteborg          Truckutbildning

2023-05-12      Uppsala            Truckutbildning

2023-05-16      Förslöv              Liftutbildning grundkurs

2023-05-17      Förslöv              Liftutbildning repetitionskurs

2023-05-17      Uppsala            Heta Arbeten

2023-05-22     Göteborg           Heta Arbeten

2023-05-23      Förslöv              Liftutbildning grundkurs

2023-05-24      Förslöv              Liftutbildning repetitionskurs

2023-05-25      Förslöv             Heta Arbeten

2023-05-25      Göteborg          Liftutbildning grundkurs

2023-05-26      Göteborg          Liftutbildning repetitionskurs

2023-05-29      Stockholm        Liftutbildning repetitionskurs

2023-05-30      Förslöv             Säkra lyft & Travers  KOMBINATIONSUTBILDNING

2023-05-30      Stockholm        Liftutbildning grundkurs

2023-05-31      Uppsala            Liftutbildning grundkurs

2023-05-31      Göteborg          Liftutbildning grundkurs

2023-05-31      Malmö              Heta Arbeten

2023-06-01      Göteborg          Liftutbildning repetitionskurs

2023-06-01      Uppsala            Liftutbildning repetitionskurs

2023-06-07      Förslöv              Liftutbildning grundkurs

2023-06-07      Göteborg          Liftutbildning grundkurs

2023-06-08      Förslöv              Liftutbildning repetitionskurs

2023-06-08      Göteborg          Liftutbildning repetitionskurs

2023-06-09      Förslöv              Truckutbildning

2023-06-12      Stockholm        Liftutbildning repetitionskurs

2023-06-13      Stockholm        Liftutbildning grundkurs

2023-06-13      Göteborg          Liftutbildning grundkurs

2023-06-14      Göteborg          Liftutbildning repetitionskurs

2023-06-14      Uppsala            Liftutbildning grundkurs

2023-06-15      Uppsala            Liftutbildning repetitionskurs

2023-06-15      Uppsala            HLR      EFTERMIDDAG 13.00-16.00

2023-06-15      Göteborg          Truckutbildning

2023-06-20      Förslöv              Liftutbildning grundkurs

2023-06-20      Göteborg          Liftutbildning grundkurs

2023-06-21      Göteborg          Liftutbildning repetitionskurs

2023-06-21      Göteborg          HLR

2023-06-21      Förslöv              Liftutbildning repetitionskurs

2023-06-26      Stockholm        Liftutbildning repetitionskurs

2023-06-27      Stockholm        Liftutbildning grundkurs

2023-06-27     Göteborg           Heta Arbeten

2023-06-28      Uppsala            Liftutbildning grundkurs

2023-06-28      Göteborg          Liftutbildning grundkurs

2023-06-29      Göteborg          Liftutbildning repetitionskurs

2023-06-29      Uppsala            Liftutbildning repetitionskurs

2023-06-29      Malmö              Heta Arbeten

2023-06-30      Förslöv             Heta Arbeten

 

OM VÅRA UTBILDNINGAR

Att öka sin personals behörighet och kunnande är inte bara en god investering i fler möjliga jobbtillfällen utan ökar även säkerheten på arbetsplatserna. Vi arbetar målmedvetet för att minska antalet olyckstillfällen i samband med maskinanvändning och söker alltid nya sätt att utvecklas och förbättras.

Kranpunkten har hållit förarutbildningar, truckutbildningar och liftutbildningar sedan mitten av 90-talet.

LIFTUTBILDNING

När liftutbildning blev ett lagkrav 2007 hade vi byggt upp en bred kunskapsbas och stor erfarenhet. Mot denna bakgrund har vi sedan dess utbildat drygt 1200 personer om året. Liftutbildningen finns både som grundkurs (8 timmar) och repetition (4 timmar), med både teoretisk genomgång och praktiska förarprov. Utbildningarna är certifierade av Liftutbildningsrådet (LUR).

Då kraven på utbildning även gäller utländsk personal kan kurserna arrangeras på bland annat engelska, polska, litauiska, rumänska och ungerska. Vid dessa tillfällen ombesörjer kursdeltagaren att en tolk finns tillgänglig under utbildningstillfället.

Vi har möjlighet att registrera liftutbildningarna i ID06.

Våra utbildningar hålls av auktoriserade utbildare.

HLR  (Hjärt- och lungräddning)

Med kunskap i hjärt- och lungräddning, HLR, kan du rädda liv. Ju tidigare bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp. Att ha beredskap för att möta hastigt insjuknande, akuta skador och olyckor på arbetsplatsen är mycket viktigt. Utbildningen omfattar 3 timmar.

Alla våra instruktörer är utbildade av HLR-rådet och har behörighet för utbildning i HLR. Vi tar emot grupper och bokar in tid och plats utifrån era behov. Utbildningen bör gärna repeteras varje halvår, men minst en gång per år.

SÄKRA LYFT

Kursen Säkra lyft vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete eller till de som ska använda t.ex. travers, mobilkran, tornkran, pelarlift eller telfers. Kursen ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen vid tunga lyft.  Utbildningen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete.  Kursen omfattar 4 timmar.

 

TELESKOPFÖRARUTBILDNING

Uppdateras inom kort

FALLSKYDDSUTBILDNING

Uppdateras inom kort

TRUCKUTBILDNING

Uppdateras inom kort

HETA ARBETEN

Uppdateras inom kort