Utbildningar Uppsala, Förslöv, Malmö & Göteborg

 

Utbildningar                     

  • Säkra lyft
  • Liftutbildning
  • Liftutbildning repetition
  • Ställningsutbildning
  • Fallskyddsutbildning
  • Teleskopförarutbildning
  • Truckutbildning
  • Heta Arbeten

Att öka sin personals behörighet och kunnande är inte bara en god investering i fler möjliga jobbtillfällen utan ökar även säkerheten på arbetsplatserna. Vi arbetar målmedvetet för att minska antalet olyckstillfällen i samband med maskinanvändning och söker alltid nya sätt att utvecklas och förbättras.

Kranpunkten har hållit förarutbildningar, truckutbildningar och liftutbildningar sedan mitten av 90-talet. När liftutbildning blev ett lagkrav 2007 hade vi alltså redan byggt upp en bred kunskapsbas och stor erfarenhet. Mot denna bakgrund har vi sedan dess utbildat drygt 1200 personer om året. Liftutbildningen finns både som grundkurs ( 8 timmar) och repetition (4 timmar ) och dessa är certifierade av Liftutbildningsrådet (LUR). Då kraven på utbildning även gäller utländsk personal kan kurserna arrangeras på bland annat engelska, polska, litauiska, rumänska och ungerska.

Våra utbildningar hålls av auktoriserade utbildare. Efter avslutad kurs med godkänt provresultat, är deltagarna registrerade och kan direkt påbörja arbetet. Efter betald kursavgift skickas deltagarnas kursintyg och förarbevis till kund.

Kranpunktens liftutbildningar och truckutbildningar innefattar flera olika maskintyper och arbetsområden, med både teoretisk genomgång och praktiska förarprov. Målsättningen vid varje kurstillfälle är att deltagarna ska känna sig säkra i sin nya kunskap och att ingen lämnar utbildningen utan att ha fått svar på alla sina frågor.

Vår hemsida uppdateras regelbundet med nya kurstillfälle och förutom fasta utbildningsdatum, kan man göra en intresseanmälan till någon av våra kontaktpersoner nedan. Därefter kontaktar de er när de aktiverar ett nytt kursdatum som kan passa er. Det finns även möjlighet att lämna förslag till egna kursdatum om gruppen är större än 5 personer.

KURSDATUM 2018 KRANPUNKTEN NORD (UPPSALA OCH STOCKHOLM)

Liftutbildning   15/2, 15/3, 19/4, 17/5, 14/6  (Uppsala)

Heldag med teori och praktik (8-16) inkl fika & lunch

Kursplats: Kranpunktens depå i Uppsala eller i Stockholm

 

Liftutbildning repetition   14/2, 14/3, 18/4, 16/5, 13/6 (Uppsala)

Halvdag med teori & praktik (8-12) inkl fika

Kursplats: Kranpunktens depå i Uppsala eller i Stockholm

 

Fallskyddsutbildning med nedtagning 

Heldag med teori och praktik (8-16) inkl fika och lunch

 

Säkra lyft  8/2, 12/3

Halvdag endast teori (8-12) inkl fika

Kursplats: Uppsala

Kursdatum i Uppsala tas fram vid efterfrågan

 

Ställningsbyggnation upp till 9 meter 

2 dagar varav 1 dag är lärarledd med teori & praktik

Fika & lunch ingår

 

Heta arbeten  

Heldag (8-16)

Fika och lunch ingår

Kursplats: Stockholm

Kursdatum i Uppsala tas fram vid efterfrågan

(En ny Heta Arbeten period började 2015-01-01 och brandskyddsföreningen har vässat utbildningen och utvecklat ett nytt IT-stöd för certifieringen. För att läsa mer om det se www.hetaarbeten.se. efter kursen genomförs en digital certifiering via dator, surfplatta eller smartphone, så ta gärna med det till kursen om du har något av detta. Brandskyddsföreningen tar ut en avgift på 1 000 kr för den digitala certifieringen.)

 

Truckutbildning 2 dagar 

 

Anmälan görs på 018-60 14 00

utbildningnord@kranpunkten.se

 

KURSDATUM 2018 KRANPUNKTEN SYD (FÖRSLÖV & MALMÖ)

Liftutbildning 16/2 (Förslöv)

Hel dag med teori och praktik (8-16) inkl fika & lunch

Kursplats: Kranpunkten depå i Förslöv eller Malmö

 

Liftutbildning repetition 15/2 (Förslöv)

Halvdag med teori & praktik (8-12) inkl fika

Kursplats: Kranpunktens depå i Förslöv eller Malmö

 

Fallskyddsutbildning – grundkurs  5/3 (Förslöv), 6/3 (Förslöv)

Halvdag (8-12)

 

Fallskyddsutbildning med nedtagning 22/2 (Förslöv)

Heldag med teori och praktik (8-16) inkl fika och lunch

 

Säkra lyft  13/2 (Förslöv)

Halvdag endast teori (8-12) inkl fika

Kursplats: Förslöv eller Malmö

 

Ställningsbyggnation upp till 9 meter 

2 dagar varav 1 dag är lärarledd med teori & praktik

Fika & lunch ingår

 

Teleporterutbildning  Förslöv 

5 dagar (kl. 9-16)

 

Heta Arbeten heldag (8-16)

Båstad 2/3, 23/3, 18/5

Malmö:  20/4

Fika och lunch ingår

(En ny Heta Arbeten period började 2015-01-01 och brandskyddsföreningen har vässat utbildningen och utvecklat ett nytt IT-stöd för certifieringen. För att läsa mer om det se www.hetaarbeten.se. efter kursen genomförs en digital certifiering via dator, surfplatta eller smartphone, så ta gärna med det till kursen om du har något av detta. Brandskyddsföreningen tar ut en avgift på 1 000 kr för den digitala certifieringen.)

 

Anmälan görs på 0431-44 54 50

kalle.lindgren@kranpunkten.se

 

KURSDATUM 2018 KRANPUNKTEN VÄST (GÖTEBORG)

Liftutbildning

Heldag med teori och praktik (8-16) inkl fika & lunch

Kursplats: Kranpunktens depå: Herkulesgatan 62  417 01 Hisingen

 

Liftutbildning repetition 

Halvdag med teori & praktik (8-12) inkl fika

Kursplats: Kranpunktens depå: Herkulesgatan 62  417 01 Hisingen

 

Säkra lyft 

Halvdag endast teori (8-12) inkl fika

Kursplats:

 

Ställningsbyggnation upp till 9 meter

2 dagar varav 1 dag är lärarledd med teori & praktik

Fika & lunch ingår

 

Fallskyddsutbildning grundkurs 

Halvdag 8-12 eller 12-16

 

Fallskyddsutbildning med nedtagning 

Heldag med teori och praktik (8-16) inkl fika och lunch

 

Heta Arbeten  

Heldag (8-16)

Fika och lunch ingår

(En ny Heta Arbeten period började 2015-01-01 och brandskyddsföreningen har vässat utbildningen och utvecklat ett nytt IT-stöd för certifieringen. För att läsa mer om det se www.hetaarbeten.se. efter kursen genomförs en digital certifiering via dator, surfplatta eller smartphone, så ta gärna med det till kursen om du har något av detta. Brandskyddsföreningen tar ut en avgift på 1 000 kr för den digitala certifieringen.)

Anmälan görs på 031-22 23 60

infohisingen@kranpunkten.se