Vi håller kurs och ökar takten

Välkommen att ta del av vår tredje hållbarhetsrapport!

Sedan ett par år tillbaka sammanställer vi information om våra initiativ, våra mål och de utmaningar vi står inför i en hållbarhetsrapport. I vår tredje rapport kan du läsa om hur långt vi kommit på vägen. Vi beskriver även hur vårt arbete spänner över tre lika viktiga områden; miljö, socialt och ekonomi, och att vi tar ett ansvar över hela värdekedjan – bakåt mot våra leverantörer, inåt mot oss själva och framåt mot våra kunder.

Hållbarhet ur ett miljöperspektiv har länge varit en kärnfråga för Kranpunkten och vårt övergripande mål är att vara klimatneutrala till 2030. Trots en osäker omvärld har vi kunnat följa den plan för omställning av verksamheten vi lagt och inte tappat riktning eller fart i det arbetet. Något vi känner oss rejält stolta över och som rustar oss för tider som kommer.

12 december 2023

I detaljerna bygger vi grunden.

När företags hållbarhetsarbete lyfts handlar det allt som oftast om strategier och långsiktiga mål som spänner över många år. Och det är klart att ramar måste målas med den stora penseln.

08 november 2022

En byggprocess med hållbara förtecken.

I början av 2021 byggstartade Billström Riemer Andersson Bygg, BRA Bygg, nybyggnationsprojektet World of Volvo, strax söder om Liseberg i centrala Göteborg. Kranpunkten tillhandahåller liftarna i proj…

Scroll to top