Kranpunkten expanderar med depå i Luleå

22 februari 2024

Den gröna omställningen av industrin i Norrbotten och Västerbotten innebär stora satsningar på ny- och ombyggnation av anläggningar för fossilfri produktion. Med en hållbarhetsinriktad verksamhet och…

Liftpoolen bidrar till en hållbar byggprocess.

12 december 2023

Det gamla industri- och slakthusområdet Boländerna i centrala Uppsala är under förvandling. Här växer ett nytt hållbart industriområde med moderna industrifastigheter och gröna ytor fram. Totalbygg No…

Samarbete på hög höjd.

12 december 2023

Balco är en ledande aktör inom balkongbranschen som erbjuder innovativa och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Företaget är totalentreprenör i projektet när Brf Kolarhagen i Västerås g…

Tillsammans i täten för branschens klimatarbete.

12 december 2023

På området Finnslätten i Västerås kommun, bygger IN3PRENÖR, i samverkan med Castellum, en kontorsbyggnad med nettonoll klimatpåverkan. För att möta de tuffa hållbarhetskrav som projektet innebär har I…

Eldrivet och oljefritt – hur funkar det?

19 juni 2023

Vår nya oljefria och helelektriska Dingli JCPT1012PA är en modern saxlift för en mer hållbar och effektiv arbetsplats. Men hur funkar oljefritt egentligen?

Rätt kompetens ger tryggare arbetsplatser

01 augusti 2022

Kranpunktens engagerade och kompetenta medarbetare verkar tillsammans för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för oss själva och våra kunder. Vi jobbar kontinuerligt och målmedvetet med att föreb…

Scroll to top