Våra certifieringar

Kranpunkten arbetar kontinuerligt för att hålla företagets fyra certifieringar levande – kvalitet, arbetsmiljö, miljö och kreditvärdighet. Det är viktigt att vi som leverantörer lever upp till högt ställda krav, så att våra kunder i sin tur kan lämna alla garantier som krävs gentemot sina uppdragsgivare.

Vi är ledande när det gäller utveckling för en hållbar framtid. Sedan flera år tillbaka är vi certifierade enligt miljöstandard ISO 14001, kvalitetsstandard ISO 9001 och arbetsmiljöstandard ISO 45001.

För oss handlar det här om att kunna lämna över till kommande generationer med gott samvete, men också att medverka till en hållbar byggprocess där vi för varje år minskar miljöpåverkan från uthyrningsverksamheten. Samtidigt bidrar vi till höjd kvalitet och effektivitet, och förbättrade rutiner för en säker och trygg arbetsmiljö. För dig betyder detta att du kan lita på en godkänd leverantör i alla projekt med förhöjda krav inom miljö- och arbetskvalitet.

Kranpunkten har erhållit två kvalitetsstämplar i form av Bisnodes Tripple AAA-rating och guld i kreditvärdighet av UC. Det ger starka signaler om att vi är ett moget och etablerat bolag med god ekonomi. Vi är engagerade i det vi gör och strävar alltid efter ett hållbart resultat genom goda ekonomiska resultat.

Vi är en långsiktig partner att känna sig trygg hos!