Säkerheten främst

Din, dina anställdas och din beställares trygghet vilar i att Kranpunkten står för samspel mellan människa och maskin, där människan alltid sätts främst. Säkerhetsarbetet och arbetsmiljöarbetet går hand i hand på Kranpunkten, där vi systematiskt gör riskanalyser och ständiga förbättringar.

Det handlar bland annat om kvalitativa utbildningar och information om gällande arbetsmiljökrav. Men också löpande underhåll av alla maskiner för att de ska leva upp till högsta standard.

Det är viktigt att känna sig trygg med den maskin man använder i arbetet. Just därför lägger vi stor vikt vid att vara experter på säkra lyft och arbetar förebyggande för allas säkerhet. Alla inom företaget är medvetna om att vårt arbetsområde är riskfyllt, men att vi alltid arbetar mot en nollvision när det gäller olyckor.

Vi tillhandahåller även fallskydd och erbjuder personlig säkerhetsutrustning som ytterligare ökar säkerheten i arbetet. Dessutom finns alltid kompetent support och snabb service att tillgå vid oförutsedda händelser.