Uppsala: Djursjukhuset-Ultuna

Uppsala: Djursjukhuset-Ultuna

VHC-projektet är ett stort och komplext byggprojekt som inkluderar skapandet av nya gemensamma lokaler för VH-fakulteten (veterinärmedicin och husdjursvetenskap) och universitetsdjursjukhuset (UDS). Huset som inkluderar ca 53 000 kvm byggnadsyta planeras vara färdigt under 2014.

Entreprenör: Skanska