Kompetens som lyfter dig

Kranpunkten AB är specialist inom lyftmaskiner till bygg och industri, med uthyrningsverksamhet etablerad i hela Skandinavien. Som specialist i vår egen nisch – liftar, bygghissar, plattformar, hängställningar, teleskoplastare, truckar och tillhörande utbildningar – har vi sedan starten 1989 byggt upp stor erfarenhet och teknisk kompetens, där varje medarbetare ansvarar för att varje enskilt verksamhetsområde håller våra högt uppsatta kvalitetsmål.

Kompetensutveckling, innovation och kontroll är centrala begrepp i vår strävan att alltid bli bättre.

Härigenom läggs grunden för kvalitet, säkerhet och effektivare arbetssätt. Som kund betyder det att du alltid kan lita på en leverantör som löser dina behov och ofta överträffar förväntningarna. Med bred erfarenhet och djup kompetens kan våra medarbetare alltid ta fram en anpassad lösning som effektiviserar ditt arbete.