Stärkt efterfrågan möjliggör utökade klimatinvesteringar för Kranpunkten

Ökat efterfrågetryck från framför allt stora projekt driver på omställningen av maskinparken till fler miljöanpassade enheter. Kranpunkten beställer nu 250 eldrivna saxliftar i en tilläggsinvestering.

Kranpunktens investeringsplan för 2021 omfattar initialt över 200 enheter; bom-, sax- och billiftar samt teleportrar – varav merparten med el- eller hybriddrift. Efterfrågan på lyftmaskiner till bygg och industri, i både små och stora projekt, har varit stabil under pandemiåret 2020 och under våren 2021 stärkts ytterligare. Nu är det klart att Kranpunkten utökar sin investeringsplan med ytterligare 250 eldrivna saxliftar. Det är framför allt leveranser till ett antal stora byggprojekt där Kranpunkten finns på plats med Funktionspoolsverksamhet som bidrar till ett ökat behov av maskiner.

Funktionspoolskonceptet innebär att Kranpunkten tar ett större helhetsgrepp på arbetsplatsen och hanterar flera funktioner åt kunden. Kranpunkten ser till att rätt maskiner finns på plats vid rätt tillfälle samtidigt som kunden avlastas från samordning av logistik, service- och stödfunktioner. I vissa faser av mer omfattande projekt kan behovet av ett stort antal enheter av samma typ bli extra påtagligt.

”I projekten ser vi nu ett växande behov av mindre enheter för invändiga jobb och utökar därför vår flotta av eldrivna saxliftar ytterligare. Dessa maskiner är tysta och utan utsläpp vilket är det som efterfrågas när projekten kommit till inomhusfasen, säger Rikard Jönsson, inköpschef på Kranpunkten.”

Det ökade efterfrågetrycket driver på utvecklingen av Kranpunktens maskinpark då andelen nya och helt eldrivna maskiner med låg miljöpåverkan blir större. I dagsläget har 83% enheterna eldrift, antingen som ensam drivkälla eller som hybrid i kombination med miljövänligt bränsle.

Leveranserna av årets investeringar sker löpande fram till hösten och Kranpunkten kommer då att ha utökat maskinparken till över 4 000 enheter.

För ytterligare information kontakta:
Rikard Jönsson, Inköpschef Kranpunkten, 0431-44 54 59, rikard.jonsson@kranpunkten.se
Karin Peterson, Presskontakt Kranpunkten, 0431-44 51 57, karin.peterson@kranpunkten.se

Om Kranpunkten
Kranpunkten i Båstad AB är ett av Sveriges ledande företag inom uthyrning av lyftmaskiner med depåer i Förslöv, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget har ca 100 anställda och totalt 3 700 maskiner för uthyrning. Genom våra kärnvärden kompetens, effektivitet, personlig och säkerhet strävar vi efter att bli den ledande specialisten inom lyftmaskiner i Sverige.

I Kranpunktens hållbarhetsarbete omfattar de miljömässiga delarna åtgärder för minskade utsläpp från maskinpark och transporter, utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen samt minskad energiförbrukning och avfallsmängd. Med långsiktiga strategiplaner och operativa korttidsplaner är siktet inställt på att verksamheten ska bli helt klimatneutral.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete»