Att skapa värde för människor och samhälle

Vår inställning är att möjligheten till långsiktigt värdeskapande i företaget är beroende av vår egen förmåga att skapa värden för människor och det samhälle vi verkar i.

Via verksamheten kan Kranpunkten påverka sin omgivning till exempel genom att generera arbetstillfällen med säkra och trygga arbetsförhållanden, sänka utsläppen av koldioxid och att utnyttja resurser effektivt. Ytterligare bidrag till värdeskapande för människor och samhälle kommer ur företagets och medarbetarnas engagemang för allmännyttiga projekt.

Stefan Paulssons cancerfond

Kranpunkten har under åren stöttat ett antal olika allmännyttiga initiativ, flera långsiktigt. Bland dessa finns Stefan Paulssons cancerfond som grundades 2008. Stiftelsen har som ändamål att främja vård och stöd åt cancersjuka och att bidra till vetenskaplig forskning och utbildning inom området för cancersjukdomar.

Stiftelsen står bakom Stefans Stuga i Sälen, en plats där familjer som drabbats av cancer kan få en chans att koppla av, umgås, uppleva och vara tillsammans.

Stiftelsen delar även ut anslag, bland annat till forskningsprojekt kopplade till olika cancerformer samt till projekt för familjer som lever med cancersjukdom.


Ungas fritid och mående

Att skapa möjligheter för unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv är en samhällsutmaning och en viktig del i vårt engagemang. Flera studier visar på sambandet mellan fysisk aktivitet, skolprestation och psykiskt mående hos unga.

Därför är vi stolt sponsor till barn- och ungdoms­verksamheter i en rad idrottsföreningar i de regioner där vi arbetar och verkar. Vi vill motverka stillasittande genom att underlätta för unga att vara mer fysiskt aktiva och att ha en meningsfull fritid.

08 november 2022

En byggprocess med hållbara förtecken.

I början av 2021 byggstartade Billström Riemer Andersson Bygg, BRA Bygg, nybyggnationsprojektet World of Volvo, strax söder om Liseberg i centrala Göteborg. Kranpunkten tillhandahåller liftarna i proj…

22 februari 2022

GLA - en viktig länk till framtiden

En kritisk fråga för oss på Kranpunkten, men också för hela vår bransch är den framtida kompetensförsörjningen. Allt färre unga väljer praktiska utbildningar av den typ som leder till arbete inom indu…