Våra viktigaste punkter

Att lämna över till kommande generationer med gott samvete – det sammanfattar målet med vårt hållbarhetsarbete på ett bra sätt.

Att minimera vår påverkan på miljön, minimera våra risker och ha bästa tänkbara arbetsmiljö för våra medarbetare har alltid varit i fokus. Lika så har vi jobbat med ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö under många år. Detta är ett steg i att jobba hållbart.

Men vi har fortsatt lyfta viktiga punkter och vill nu berätta om hur vi går vidare i fler steg – våra mål, våra åtgärder och var vi står idag! Områden där vi lyckats och områden där vi inte nått ända fram – ännu!

Här kan du läsa om våra viktigaste punkter:

Miljö – Transporter, maskiner, avfall, energi»

Människa – Hälsa, säkerhet, medarbetare, socialt ansvar»

Våra certifieringar – Kvalitet, arbetsmiljö, miljö och kreditvärdighet»