Funktionspool

Låt oss ta ett större helhetsgrepp och hantera många fler funktioner åt dig på arbetsplatsen!

Med våra resurser kan vi se till att du alltid har rätt maskiner på plats och att arbetet löper smidigare samtidigt som vi avlastar dig från att samordna logistik, service- och stödfunktioner. Dessutom gör vi det med god ekonomi för dig. Med funktionspoolen debiteras hyra endast per dag respektive maskin används.

Vår poolpersonal fungerar som spindeln i nätet med goda råd och hjälpande idéer. Då kan du som kund koncentrera dig på byggplaneringen och se till att allt följer tidplanen.

Funktionspoolen specialanpassas efter varje kunds önskemål. Från mindre renoveringsprojekt till mycket omfattande nybyggnation. Vi har dessutom samarbetspartners med specialistkompetens för Bas-U och reception.

Kontakta oss så tar vi en diskussion om hur vi på bästa sätt kan anpassa våra tjänster till dina behov.

Välj från ett brett utbud av resurser:

 • Liftpool med samtliga underleverantörers behov av liftar och lyft
 • Bygghissar
 • Klätterplattformar
 • Minikranar
 • Teleskoplastare
 • Personal på plats
 • Utbildning
 • In- och utlastningar
 • Mellanlagring av inkommande gods
 • Byggplatsintern avfallshantering
 • Toaletter
 • Belysning
 • Containrar
 • Bodar
 • Staket
 • Larm
 • In- och utpasseringstjänst
 • Upplåsning och kvällslåsning
 • Bodgubbe och städning av bodar
 • Snöröjning
 • Service och underhåll
 • Övrig logistik

 

Vår del av samarbetet

 • Hjälp och råd att välja den typ av maskin som passar bäst för arbetet
 • Säkra och godkända maskiner för trygg produktion och tillförlitlighet
 • Reservmaskiner på plats för att minimera produktionsstopp
 • God ekonomi då hyra endast debiteras per dag maskinen används

 

Din del av samarbetet

 • Planera maskinbehovet med ansvarig från Kranpunkten, samt att i god tid bestämma antal/modell så att vi kan möta dina behov
 • Städade och rengjorda maskiner vid återlämning. Alternativt kan Kranpunkten erbjuda denna tjänst mot ersättning
 • Endast behörig personal med dokumenterad utbildning som arbetar med maskinerna
 • Uppställningsyta inomhus om 50 m2 med elanslutning (16 A)
 • Uppställningsyta utomhus om 50 m2