Funktionspool

Låt oss ta ett större helhetsgrepp och hantera många fler funktioner åt dig på arbetsplatsen. Med våra resurser kan vi se till att du alltid har rätt maskiner på plats och att arbetet löper smidigare samtidigt som vi avlastar dig från att samordna logistik, service- och stödfunktioner. Vår poolpersonal fungerar som spindeln i nätet med goda råd och hjälpande idéer. Då kan du som kund koncentrera dig på byggplaneringen och se till att allt följer tidplanen.

Funktionspoolen specialanpassas efter varje kunds önskemål. Från mindre renoveringsprojekt till mycket omfattande nybyggnation. Vi har dessutom samarbetspartners med specialistkompetens för Bas-U och reception.

Ta bara kontakt med oss så tar vi en diskussion om hur vi på bästa sätt kan anpassa våra tjänster till dina behov.

 

Välj från ett brett utbud av resurser:

 • Liftpool med samtliga underleverantörers behov av liftar och lyft
 • Bygghissar
 • Klätterplattformar
 • Minikranar
 • Teleskoplastare
 • Personal på plats
 • Utbildning
 • In- och utlastningar
 • Mellanlagring av inkommande gods
 • Byggplatsintern avfallshantering
 • Toaletter
 • Belysning
 • Containrar
 • Bodar
 • Staket
 • Larm
 • In- och utpasseringstjänst
 • Upplåsning och kvällslåsning
 • Bodgubbe och städning av bodar
 • Snöröjning
 • Service och underhåll
 • Övrig logistik