Försäkring

Eftersom arbete med maskiner alltid innebär en viss risk, samtidigt som det även kan förekomma inbrott och skadegörelse på arbetsplatserna, tillhandahåller Kranpunkten en trygg hyrförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda skador.

Du tecknar försäkringen samtidigt som du hyr utrustningen. Avgiften är 6 % av bruttopriset och självrisken endast 4 000 kronor per skadetillfälle.

Vid skada

  • Om en skada inträffar, kontakta genast din Kranpunkten depå. Uppge kundnummer, adress, telefonnummer och kontaktnamn.
  • Redogör för skadad egendom. Vid brott ska skadan omedelbart polisanmälas. Vid stöld ska du kunna ange när stölden inträffat.
  • Lämna en kort beskrivning av händelseförlopp och vilka åtgärder som vidtagits sedan skadan upptäcktes.

Följer du dessa punkter blir kontakten med försäkringsbolaget mycket lättare.