Hyrförsäkring

Hyrförsäkring

Eftersom arbete med maskiner alltid innebär en viss risk, samtidigt som det även kan förekomma inbrott och skadegörelse på arbetsplatserna, tillhandahåller Kranpunkten en trygg hyrförsäkring som täcker brand, stöld eller annan skadegörelse.

Du tecknar försäkringen samtidigt som du hyr utrustningen. Avgiften är 6% av bruttopriset och självrisken 4 000 kronor per skadetillfälle.

Observera att vårdslöst handhavande, förslitningsskador eller dylikt inte omfattas av hyresförsäkringen.

 

Skada i trafik (trafik och vagnskada)

Vid de tillfällen skadan uppstår i trafiken kommer den att omfattas av trafikskadeförsäkringen. En självrisk om 20% av ett prisbasbelopp kommer vid dessa tillfällen att debiteras kund. Basbeloppet är indexbaserat.

 

Höjdledsskada

Vid vagnskada som uppstått genom kollision i höjdled tillkommer dessutom en självrisk på 25% av ett prisbasbelopp.

Observera att i dessa fall kommer både en självrisk relaterad till trafikskadan och en självrisk relaterad till höjdskadan att debiteras kund.

 

Förfarande vid alla skador

Om en skada inträffar på någon av våra maskiner, kontakta genast din Kranpunkten depå. Uppge kundnummer, adress, telefonnummer och kontaktnamn.

  • Redogör för skadad egendom via en skadeanmälan. Vid brott ska skadan omedelbart polisanmälas. Vid stöld ska du kunna ange när stölden inträffat.
  • Lämna en kort beskrivning av händelseförlopp och vilka åtgärder som vidtagits sedan skadan upptäcktes.

 

Följer du dessa punkter blir kontakten med försäkringsbolaget mycket lättare