I detaljerna bygger vi grunden.

12 december 2023

När företags hållbarhetsarbete lyfts handlar det allt som oftast om strategier och långsiktiga mål som spänner över många år. Och det är klart att ramar måste målas med den stora penseln.

En byggprocess med hållbara förtecken.

08 november 2022

I början av 2021 byggstartade Billström Riemer Andersson Bygg, BRA Bygg, nybyggnationsprojektet World of Volvo, strax söder om Liseberg i centrala Göteborg. Kranpunkten tillhandahåller liftarna i proj…

GLA - en viktig länk till framtiden

22 februari 2022

En kritisk fråga för oss på Kranpunkten, men också för hela vår bransch är den framtida kompetensförsörjningen. Allt färre unga väljer praktiska utbildningar av den typ som leder till arbete inom indu…

Att skapa värde för människor och samhälle

01 januari 2022

Vår inställning är att möjligheten till långsiktigt värdeskapande i företaget är beroende av vår egen förmåga att skapa värden för människor och det samhälle vi verkar i.