Malmö: Rättscentrum

Malmö: Rättscentrum

Nybyggnationen av Rättscentrum.

Projektet omfattar cirka 34.000 kvadratmeter nyproduktion. Kranpunkten bistår med liftpool, teleporter, logistik och även lagringsplats där diverse byggmaterial magasineras då uppställningsytorna är väldigt begränsade på arbetsplatsen.

Entreprenör: Skanska

Färdigställande av etapp1: 2013