Lund: Landsdomaren

Lund: Landsdomaren

Nybyggnation om 12 000 kvm till de befintliga 18 000 kvm.
Kranpunkten bistår med liftar samt klättrare.

Entreprenör: Peab

Färdigställs: juni, 2013