Sökes: Returmottagare till Göteborg

Till vår verksamhet i Göteborg söker vi en returmottagare.

Som returmottagare tar du emot våra maskiner för tvätt och en första genomgång när de kommer hem till depån. Mindre reparationer kan förekomma. Kunskaper i engelska och B-körkort behövs.

Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, positiv och med god kommunikationsförmåga

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker »

Sökes: Reparatör/förare till Malmö

Till vår verksamhet i Malmö söker vi en reparatör/förare.

Arbetet består dels av underhåll, reparationer samt service av vår maskinpark och dels av att bistå våra kunder med förartjänster på en av våra större arbetsplatser. För tjänsten krävs lämplig yrkesutbildning och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.  Kunskaper i engelska och B-körkort erfordras.

Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, positiv och med god kommunikationsförmåga

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker »

Kranpunkten startar ännu en depå i Stockholm

Sedan etableringen av den första depån i centrala Stockholm 2015, har Kranpunkten haft en strategi om att växa ytterligare i området. Nu förstärks närvaron med en ny depå i Västberga industriområde, söder om Stockholm. Med två depåer blir den geografiska täckningen av Stockholm större, kundservicen ökas och klimatavtrycket per uthyrning minskas.

Depån i Västberga får ett fördelaktigt läge invid E4/E20, i Stockholms största och viktigaste industri- och logistikområde. Lokalerna är mycket ändamålsenliga och har, liksom den centrala depån på Cederdalsgatan, fördelen att alla fordon och maskiner kan parkeras inomhus mellan uthyrningarna.

Kranpunktens mest efterfrågade uthyrningsprodukt i Stockholm är bilburna liftar. Företaget förfogar över mer än 100 billiftar och är därmed marknadsledande i segmentet. Billiftarna som kan köras med B-körkort är ett flexibelt och kostnadseffektivt alternativ till bomliftar. Vid snabba uppdrag som lamp- och skyltbyten eller mindre fasadreparationer är den stora räckvidden och låga totalvikten fördelar.

Kranpunktens depåer i Stockholm erbjuder dygnet runt-service, vilket ger kunderna stor flexibilitet. Bokade billiftar hämtar kunder gärna kvällstid och lämnar tidig morgon, efter genomfört arbete. Jourservicen erbjuder även hjälp med snabb utlämning vid akuta behov eller vid serviceönskemål under hyrtiden. Med den nya Västbergadepån blir Kranpunktens service än mer tillgänglig för kunderna, då ut- och återlämning även kan ske i södra Stockholm.

Utöver billiftar kan Kranpunkten även förse Stockholmsmarknaden med företagets övriga uthyrningssortiment som bom- och saxliftar, bygghissar, truckar m m.

Som en del i Kranpunktens övergripande hållbarhetsarbete sker omställning från dieseldrift till den fossilfria dieseln HVO100. Därutöver är andelen el- och hybriddrivna maskiner i parken över 80%. Med förnybart drivmedel i billiftarnas tankar och kortare transportsträckor vid in- och utleveranser medför etableringen av den nya depån en minskning av Kranpunktens klimatavtryck per uthyrning, i Stockholmsområdet.

Depån i Västberga kommer att ingå i region Kranpunkten Nord och till ansvarig depåchef är Robin Eriksson utsedd.

Uppdatering angående våra utbildningar

Då läget fortfarande är oförändrat, gäller fortfarande samma förutsättningar angående våra utbildningar. Vi förlänger vårt uppehåll med utbildningsprogram tills våra svenska myndigheter ger nya direktiv angående Corona (Covid-19).

Vi hoppas att ni har förståelse för detta beslut och önskar er varmt välkomna till oss på utbildningar längre fram när förutsättningarna ser bättre ut. Då återkommer vi med förslag på nya kursdatum så snabbt som möjligt.

Till våra utbildningar»

Uppdaterad kundinformation om våra utbildningar

Med anledning av den senaste tidens utveckling av Coronaviruset (Covid-19) har vi, för att i möjligaste mån förhindra smittspridning, nu tagit beslutet att inte genomföra några utbildningar fram till och med påsk. Våra anställda och kunders hälsa går före allt!

Vi hoppas att ni har förståelse för detta beslut och önskar er varmt välkomna till oss på utbildningar längre fram.  Vi återkommer med förslag på nya kursdatum.

Till våra utbildningar»

Kundinformation om våra utbildningar

Med anledning av den senaste tidens utveckling av Coronaviruset (Covid-19) har vi, för att i möjligaste mån förhindra smittspridning, tagit beslutet att skjuta upp resterande utbildningar planerade under mars. Våra anställda och kunders hälsa går före allt!

Vi hoppas att ni har förståelse för detta beslut och önskar er varmt välkomna till oss på utbildningar längre fram.  Vi återkommer med förslag på nya kursdatum, läs mer »

Vi investerar hållbart

Som en del i Kranpunktens gröna strategi prioriterar företaget investeringar i fordon och maskiner som bidrar till att skapa en hållbar maskinpark med minsta möjliga klimatavtryck. I årets leveranser av nya ersättningsfordon märks ett 20-tal nya billiftar som har miljöklass Euro 6 och är klara för att drivas med den fossilfria dieseln HVO100.

Sedan tidigare pågår en omställning av Kranpunktens befintliga maskinpark till fler hybrid- och eldrivna uthyrningsmaskiner och till drift med alternativa bränslen. Även inom transportdelen genomförs åtgärder för minskning av volymerna genom bland annat transportoptimering, samlastning och ökad digitalisering.

  • Vi jobbar kontinuerligt med att byta ut äldre maskiner och fordon till modeller som möter marknadens miljö- och affärsmässiga krav. Med de nya billiftarna ökar vi andelen fordon med Euroklass 6 och får den senaste tekniken inom förbränningsmotorer. Billiftarna kommer dessutom att drivas med fossilfritt bränsle, i enlighet vårt tidigare beslut om att samtliga dieseldrivna maskiner och fordon ska tankas med HVO100, säger Kranpunktens inköpschef Rikard Jönsson.

Merparten av de nya billiftarna kommer från Ruthmann. Bland modellerna finns bland annat den nya TB 300 med en arbetshöjd på 30 meter och en räckvidd på 17,10 meter. Ett mindre antal Versalift ET 32, ingår också i leveransen. Dessa är fyrhjulsdrivna och passar bra för linjearbeten.

Av de ca 20 billiftarna har 6 stycken redan nått Kranpunktens depåer i Göteborg och Stockholm. Resterande enheter levereras ut till depåerna fram till och med september.

Nu satsar vi fullt ut på HVO100

Kranpunktens hållbarhetsarbete innefattar ett antal tydliga mål och insatser för att minska verksamhetens klimatpåverkan. Som en åtgärd har vi beslutat att samtliga dieseldrivna maskiner och fordon ska tankas med den fossilfria dieseln HVO100.

Av vår maskinpark på 3 500 enheter är andelen el- och hybriddrivna maskiner över 80 %. Det är resultatet av en tidig och medveten strategi där miljö- och affärsmässiga krav från våra kunder haft stor betydelse. Strategin omfattar även en omställning till alternativa bränslen för den dieseldrivna delen av maskinparken.

Därför tar vi nu ytterligare ett steg i arbetet och går över till ett förnybart och fossilfritt drivmedel. Jämfört med vanlig diesel kommer detta innebära en väsentlig minskning av våra koldioxidutsläpp. Maskinparkens utsläpp via vanlig diesel är en av de betydande miljöaspekterna för företaget. Med HVO100 som drivmedel beräknar vi att utsläppsvolymen minskar med 82 % inom detta område.

Våra tjänstebilar började tankas med HVO100 redan under hösten 2019. Att ställa om övriga dieseldrivna fordon och maskiner till den fossilfria dieseln uppskattas ta ett år. Faktorer som påverkar är tillgången på själva bränslet och klartecken från vissa maskin- och fordonsleverantörer.

Om HVO100

HVO100 är ett 100 % förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel som kan minska klimatpåverkan med uppemot 90 % jämfört med fossil diesel. Drivmedlet är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med något lägre densitet. Miljö- och klimatprestanda för HVO100 är beroende av vilken råvara som används vid tillverkningen. HVO kan tillverkas av olika råvaror och vilken råvarumix som använts beror på produkt och drivmedelsleverantör.

» Läs mer om våra mål och åtgärder inom hållbarhet

Sökes: Returmottagare/reparatör sökes till Stockholm

Till vår verksamhet i Stockholm söker vi en returmottagare/reparatör.

Arbetet består av underhåll, reparationer samt service av vår maskinpark. För tjänsten krävs lämplig yrkesutbildning och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi söker dig som är van vid självständigt arbete, stressiga situationer, som tar egna initiativ men samtidigt är ödmjuk i sin vilja att ständigt lära.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker »

Sökes: Innesäljare sökes till Stockholm

Till vår verksamhet i Stockholm söker vi en innesäljare.

Som innesäljare arbetar du främst med uthyrning av våra maskiner, men även andra administrativa uppgifter kan förekomma.  Vi söker dig som är van vid självständigt arbete, stressiga situationer, som tar egna initiativ men samtidigt är ödmjuk i sin vilja att ständigt lära.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker »

Sökes: Returmottagare till Stockholm

Till vår verksamhet i Stockholm söker vi en returmottagare.

Vi söker dig som är van vid självständigt arbete, stressiga situationer, som tar egna initiativ men samtidigt är ödmjuk i sin vilja att ständigt lära.

Som returmottagare tar du emot våra maskiner för tvätt och en första genomgång när de kommer hem till depån. Mindre reparationer kan förekomma.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker »

Högsta betyg i kreditvärdighet

Kranpunkten har erhållit guld i kreditvärdighet av UC. ”Kranpunkten har högsta kreditvärdighet och är en affärspartner att lita på” skriver UC i sin motivering.

För oss som leverantör handlar detta om att leva upp till en högre standard. Därför arbetar vi kontinuerligt för att hålla våra certifieringar, inom områdena kvalitet, arbetsmiljö, miljö och kreditvärdighet, levande.

Läs mer om våra fyra certifieringar och vad det innebär för dig som kund»

Sökes: Innesäljare till Uppsala

Till vår verksamhet Uppsala söker vi en innesäljare.

Vi söker dig som är van vid självständigt arbete, stressiga situationer, som tar egna initiativ men samtidigt är ödmjuk i sin vilja att ständigt lära.

Som innesäljare arbetar du främst med uthyrning av våra maskiner, men även andra administrativa uppgifter kan förekomma.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker »

Sökes: Montör till Göteborg

Till vår verksamhet Göteborg söker vi  en montör.

Vi söker dig som är van vid självständigt arbete, stressiga situationer, som tar egna initiativ men samtidigt är ödmjuk i sin vilja att ständigt lära. Arbetet består i montage av bygghiss, klätter– och hängställning.  Även enklare reparationer och service av vår övriga maskinpark kan förekomma.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker »

Sökes: Reparatör till Göteborg

Till vår verksamhet Göteborg söker vi  en reparatör i fält.

Vi söker dig som är van vid självständigt arbete, stressiga situationer, som tar egna initiativ men samtidigt är ödmjuk i sin vilja att ständigt lära. Arbetet består av underhåll, reparationer samt service av våra maskiner ute hos kund.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker »

Alla dagar är säkerhetsdagar

Den 29 april 2019 uppmärksammas säkerheten i bygg- och anläggningsbranschen, i år med fokus på säkerhetskultur.

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som företagsledning, chefer och medarbetare har om frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. En god säkerhetskultur är nödvändig för att skapa säkra arbetsplatser och kännetecknas bland annat av att ledningen i ett företag och på en arbetsplats aktivt involverar och uppmuntrar alla medarbetare att delta i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.

En bra säkerhetskultur bärs helt enkelt av alla i organisationen.

För Kranpunktens del tillhör säkerheten ett av de grundläggande kärnvärdena för verksamheten. Oavsett om det handlar om vår arbetsmiljö, leveranser av uthyrnings maskiner eller montagearbeten. Vårt arbete är förknippat med risker, men vårt mål är noll procent olyckor.

Vi uppnår en god säkerhetskultur genom samverkan och varje enskild medarbetares personliga ansvar. Av den anledningen är därför varje dag en säkerhetsdag hos oss.

Så här beskriver några Kranpunktenmedarbetare vad säkerhet i vardagen innebär för dem.

Stefan Grönander, verkstadschef:

  • Medvetenheten är viktigast, att hela tiden tänka igenom hur jag kan minimera risken i varje arbetsmoment.
  • Kommer du till en ny arbetsplats behöver du börja med att göra en riskanalys.

Staffan Bohlin, reparatör:

  • Att välja rätt utrustning till rätt arbete; glasögon, skyddsskor, fallskyddssele, kläder som är svala, varma, rörliga eller flamsäkra – allt beroende på vilket jobb jag ska utföra. Och så förstås verktyg och liftutrustning för ändamålet.
  • Man vill inte vara med om att det händer något i arbetsgruppen, ser man någon som är på väg åt fel håll så säger jag till.

Mattias Wennerberg, returmottagare:

  • Att inte gå för nära maskiner och truckar i arbete. Du vet inte om föraren ser dig så ta ögonkontakt och gör dig sedd och glid sakta fram om det är du kör. Kontrollera hur det ser ut på marken – om du skulle falla.
  • Att följa arbetsbeskrivningar och ha rätt kunskap och utbildning.

Kranpunkten 30 år!

I år är det 30 år sedan Kranpunkten grundades. Historien började med att Stefan och Fredrik Paulsson hade behov av en ny maskinhall på Ängsgården i Segelstorp några kilometer från Förslöv. Året var 1989 och en lift hyrdes in för höjdjobben i det som skulle bli den nya hallen. Kort därpå togs beslutet att köpa liften, vilket blev startskottet för Kranpunktens resa.

Under knappt tio år bedrevs verksamheten från gården i Segelstorp. 1998 flyttades medarbetare och maskinpark till Förslöv. Vid denna tidpunkt fanns 400 maskiner i flottan varav många tillkommit via förvärv av konkurser i början av 1990-talet.

För att få till en bra stomme för verksamheten togs tidigt beslut om att Kranpunkten skulle ha ett dokumenterat ledningssystem och 2001 fick man sina certifikat inom kvalitet och miljö. Senare kompletterades certifikatet även med arbetsmiljö. AAA-rating, ett bevis för högsta kreditvärdighet, har även funnits sedan början av 2000-talet.

Första etableringen utanför Förslöv kom 2004 då Kranpunkten i Uppsala slog upp portarna. Därefter skedde etablering i Norge och 2006 erhölls utmärkelse som Gasellföretag av Dagens Industri. Med ett växande antal medarbetare och maskiner kunde Kranpunkten leverera till allt större projekt.

2012 kom de första förvärven i Göteborg då Logab, tätt följd av MR Bygg integrerades i Kranpunktens verksamhet. Samtidigt etablerades också depån i Malmö. Kranpunktens mest centrala depå, Stockholmsdepån, kom till via förvärvet av Nofa Janneniska AB 2015. I samband med det ökade billiftparken markant, en produktgrupp som sedan växte ytterligare genom förvärvet av Alvelins Maskinuthyrnings AB i Göteborg 2016.

Mycket har hänt under dessa trettio år. Kranpunkten har vuxit både organiskt och via förvärv – och har dessutom gjort det med finansiell stabilitet!

Miljöprofil i största investeringen hittills

Kranpunkten har gjort sin historiskt största satsning hittills avseende inköp av helt nya produkter. Merparten av beställningarna består av Genie- och JLG maskiner. De första 170 arbetsplattformarna av totalt 400 från Genie har levererats och finns nu tillgängliga för uthyrning på våra depåer runt om i landet.

Investeringen är en del i en långsiktig ”grön” strategi för att möta marknadens krav på mer miljövänliga lösningar vad gäller utsläpp och buller.

Läs mer om den uppmärksamhet investeringen fått i media »

Nya och mångsidiga teleskoplastare är här!

Nu har vi kompletterat upp med 14 st nya Genie GTH 4018 Teleskoplastare. Därmed har vi totalt 18 st av denna typ tillgängliga för uthyrning på våra depåer runt om i landet.

Teleskoplastarens styrka är det breda användningsområdet. Vanliga arbetsuppgifter är lastning och lossning av material, snöröjning och flytt av schaktmassor. Därutöver kan Genie GTH 4018 även fungera som mobilkran/skylift eftersom personkorg kan monteras på som tillval.

Teleskoplastaren har fyrhjulsdrift, fyrhjulsstyrning och krabbstyrning.

Med våra maskiner medföljer alltid ett redskapssortiment med bland annat skopa, gafflar och kranarm. De är dessutom utrustade med kamera fram och bak.

Motorn i Genie GTH 4018 har hög Euroklassning och hydraloljan är BIO 32 (miljöolja).

Läs mer om Genie GTH 4018 »

Sökes: Innesäljare till Malmö

Vi söker dig som är van vid självständigt arbete, stressiga situationer, som tar egna initiativ men samtidigt är ödmjuk i sin vilja att ständigt lära. 

Som innesäljare arbetar du främst med uthyrning av våra maskiner, men även andra administrativa uppgifter kan förekomma.
Som person har du god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, positiv och besitter en god kommunikationsförmåga. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.

Tjänsten avser vår verksamhet i Malmö.

Välkommen att maila din ansökan senast 2019-01-31 till rasmus.olofsson@kranpunkten.se

Märk din ansökan med ”Innesäljare”

Eventuella frågor om tjänsten besvaras av

Depåchef Rasmus Olofsson, 040-65 20 200

Läs mer om lediga tjänster på Kranpunkten »

Nya hjullastare!

Kranpunkten förstärker maskinparken genom en satsning på hjullastare. Leverantör är JCB och de första enheterna anlände  i början av augusti. Lyftkapacitet  är mellan 3 500 och 10 000 kg beroende på modell. Maskinerna är väl  utrustade och passar den  svenska marknaden.  

 

Ny Integritetspolicy!

Vi på Kranpunkten är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Vi vill därför passa på att berätta att vi anpassat vår behandling av personuppgifter till kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR). Som grund för denna behandling finns vår Integritetspolicy som du här kan ta del av i sin helhet

INTEGRITETSPOLICY (PERSONUPPGIFTSPOLICY)

Denna policy skapades av och för Kranpunktens behandling av personuppgifter. Uppgift som kan hänföras till en fysisk person är personuppgift, oavsett i vilken form eller gränssnitt uppgiften är.

Vem är ansvarar för dina personuppgifter?

Kranpunkten i Båstad AB org.nr 556362-8055, med adress Åkagårdsvägen 11B 269 71 Förslöv, är personuppgiftsansvarig.

 Vilka personuppgifter behandlar vi?

Kranpunkten behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, adress, telefonnummer, födelsedatum och/eller annan information som är nödvändig för att kunna fullgöra åtaganden.

 Ändamål med behandlingen

Kranpunkten behandlar personuppgifter för olika ändamål. I huvudsak för att fullgöra våra åtagande gentemot dig, för att erbjuda välfungerande tjänster och ge god service. Vid upprättande av avtal gör vi en kreditupplysning för att bedöma din kreditvärdighet.

Dina uppgifter behandlas också vid kund- och leverantörsundersökningar samt för att förmedla information till dig om Kranpunkten, våra produkter och våra tjänster.

Ytterligare ett ändamål med Kranpunkens behandling av personuppgifter är för att vi ska fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

 Hur samlar vi in personuppgifterna?

Kranpunkten samlar in personuppgifter från dig exempelvis när du hyr maskiner eller går en utbildning hos oss. Vi samlar också in personuppgifter från dig som leverantör och från dig som medarbetare för att kunna fullgöra våra åtaganden.

 På vilka grunder behandlar vi personuppgifter?

För vår behandling av personuppgifter ska det finnas stöd i gällande lagstiftning (Dataskyddsförordningen). Lagliga grunder för behandling är följande:

Nödvändig för att fullgöra ett avtal

Nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse

Behandling av personuppgifter kan också grundas på intresseavvägning

I vissa fall kan Kranpunkten behöva ditt samtycke för att behandla personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke kommer du att få en tydlig information om vad du samtycker till. Du har när som helst möjlighet att återkalla ett samtycke.

Hur länge vi sparar dina uppgifter?

Kranpunkten sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål de samlades in för eller så länge lagringstiden regleras av någon lag.

 Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas av Kranpunkten. Du har också rätt att invända mot Kranpunktens behandling av dina personuppgifter och utan dröjsmål få dina uppgifter rättade eller raderade. I vissa fall är det dock inte möjligt att radera personuppgifter då lagring krävs för att uppfylla rättslig förpliktelse.

Begäran om registerutdrag, rättning eller radering av uppgifter skickas till

Kranpunkten i Båstad AB

Att: Kranpunktens Dataskyddssamordnare

Åkagårdsvägen 11, 269 71 Förslöv

 

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende vår behandling av personuppgifter

www.datainspektionen.se

 

Sammanfattningsvis omfattar Kranpunktens behandling av personuppgifter:

Planera för behandlingen

Informera om ändamålet med behandling av personuppgifter i de fall det krävs

Då det krävs inhämta samtycke för och till behandling av personuppgifter

Genomföra analys, riskhanterings- och klassificeringsprocesser. De ska resultera i val av metod och nivåer av skydd för behandling av personuppgifter

Utbilda personal inom personuppgiftshantering och klassificering för att behandla uppgifter korrekt och för att aktivt delta, utveckla och förbättra processer för behandling

Kontrollera, följa upp, bedriva analys och kvalitetssäkring för att över tid säkerställa att ändamålet med behandling av personuppgifter uppfylls.

Denna policy och tillhörande interna dokument omfattar de bestämmelser, processer och rutiner som ska gälla för all behandling av personuppgifter inom organisationen.

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss (Kranpunkten, Åkagårdsvägen 11B, 269 71 Förslöv)

 

 

 

Denna policy är antagen 2018-04-24 av Kranpunktens ledning

Investeringar!

Årets investeringar!

Inför 2018 har vi investerat närmare 80 mkr i 200 nya maskiner för att stärka maskinparken som idag uppgår till 3000 maskiner.

Merparten är Geniemaskiner av varierande modell som nu fördelas till våra olika regioner.

Julgåva

I år skänker vi pengar till olika ändamål. Från region syd gick en slant till Stiftelsen Henrik Superman som hjälper cancerdrabbade barn och deras familjer. Följ länken för att läsa mer.

http://www.henriksuperman.se/

Från region nord gick årets julgåva till Uppsala stadsmission vars syfte är att hjälpa uppsalabor som lever i utsatta livssituationer. Läs mer om verksamheten genom att följa länken nedan

http://uppsalastadsmission.se/

Region väst valde Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som mottagare till sin julgåva. Följ länken för att läsa mer.

Om Stiftelsen

 

 

Alvelins i Göteborg blir Kranpunkten

2016-12-01 övergår verksamheten i Alvelins Uthyrnings AB i Kranpunkten. Sedan förvärvet i januari i år har Alvelins drivits i eget bolag, men nu integrerar vi det i Kranpunkten.

Hissinvesteringar!

På senaste tiden har vi utökat vår maskinpark med ett 40-tal nya och begagnade hissar. Nyinköpen avser Geda P12 och  500ZZP. De begagnade hissarna kommer från Skanska maskin och finns nu på våra depåer för uthyrning!

Kranpunkten fortsätter att engagera sig i kampen mot cancer

Helena Mareniusson står bakom hemsidan Energy vs cancer och vill med den hjälpa dem som drabbats av bröstcancer.

Nedan beskriver Helena sitt arbete och det finns också möjlighet att klicka sig vidare till hemsidan via länken.

Energy vs cancer är en ny webbsida som handlar om hur man hittar energi och stärker sig själv med det man själv kan påverka, för att bättre klara av nödvändiga behandlingar för att bli frisk från sin bröstcancer. Det är också en sida för närstående till drabbade. Sidan är lösningsfokuserad med samlad, lättillgänglig information och konkreta tips och råd.

Cancerbehandlingar slår hårt mot kroppen och studier visar bl.a. att många kvinnor avbryter sin eftermedicinering i förtid vid hormonell bröstcancer p.g.a. tuffa biverkningar.

Förhoppningen med webbsidan Energy vs cancer är den ska bidra med energi och inspiration till de som har drabbats av bröstcancer, som hjälp på vägen för att orka med den resa det innebär att bli frisk igen. Det finns också en sluten facebookgrupp länkad till sidan där drabbade kan tipsa och stötta varandra.

http://energyvscancer.se/

Förvärv av Alvelins Uthyrnings AB

Kranpunkten har förvärvat ALVELINS UTHYRNINGS AB. Detta träder i kraft per 2016-01-25. ALVELINS UTHYRNINGS AB finns med egen depå på Deltavägen 11 A i Göteborg.

Förvärvet innebär för Kranpunkten att vi förstärker vår närvaro i Västra Sverige och blir den ledande nischleverantören av lastbilsburna liftar i Göteborgsområdet med både ändamålsenliga lokaler samt kunnig och kompetent personal med mångårig erfarenhet.

– Vi är mycket glada över förstärkningen av Kranpunkten i Göteborg som detta innebär och vill hälsa våra nya medarbetare samt kunder välkomna säger Fredrik Paulsson, VD Kranpunkten AB.

– Jag är mycket glad över att Alvelins Uthyrnings AB kan drivas vidare som det nischföretag det är med tyngdpunkt på god service och tillgänglighet säger Christina Hofmann, ägare till Alvelins Uthyrnings AB.

 

Reparatör- Malmö

Vi söker dig som är van vid självständigt arbete, stressiga situationer, som tar egna initiativ men samtidigt är ödmjuk i sin vilja att ständigt lära.

Arbetet består av underhåll, reparationer samt service av vår maskinpark. För tjänsten krävs lämplig yrkesutbildning och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Utbildning och erfarenhet av arbete med el och/eller hydraulik är meriterande. Kunskaper i engelska och B-körkort erfordras.

Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, positiv och med god kommunikationsförmåga.

Tjänsten avser vår verksamhet i Malmö, men resor i tjänsten kan förekomma. Läs mer om vårt företag på www.kranpunkten.com

Maila din ansökan till petra.lampa@kranpunkten.se

märk din ansökan med ”reparatör Malmö”

Eventuella frågor om tjänsten besvaras av depåansvarig

David Cartne, tfn 040-65 20 200

Nofa blir Kranpunkten

2015-11-01 övergår Nofa i Kranpunkten.

Vi vill här passar på att hälsa våra nya medarbetare och kunder varmt välkomna!

Årets julgåva!

Vi har redan nu skickat vår julgåva och vill uppmana andra att göra detsamma. I år gick vårt bidrag till Rädda Barnen och deras arbete för att hjälpa barn och vuxna på flykt från Syrien och Afghanistan.

Kranpunkten- Årets företag i Båstads Kommun

Kranpunkten utsågs igår till Årets företag i Båstads Kommun!

Juryns motivering lyder:

Med ett målmedvetet och framgångsrikt arbete har företaget tagit sig från husbehov till att verka internationellt. Företaget har skapat en bra utveckling med ökad tillväxt och visar på en god lönsamhet samt är en stor arbetsgivare i Båstad Kommun. Genom sitt gedigna miljöarbete visar företaget att man tar samhällsansvar och genom sitt fokus på säkerhet visar man att människan alltid sätts främst.

Företaget är en fin förebild, som visar att det går att starta, växa och att utveckla sitt företag med fortsatt hemvist på Bjäre”

– Att Kranpunkten får detta pris är väldigt hedersamt och jag vill passa på att tacka alla medarbetare. Det är ni som gjort detta möjligt!

Fredrik Paulsson

Kranpunkten förvärvar NOFA Janneniska AB

KRANPUNKTEN EXPANDERAR GENOM FÖRVÄRV AV NOFA JANNENISKA AB

Kranpunkten har förvärvat NOFA JANNENISKA AB I STOCKHOLM. Detta träder i kraft per 2015-05-11. NOFA har 13 anställda och finns med depå i unikt läge på Cedersdalsgatan 7 i Stockholm.

Förvärvet innebär för Kranpunkten att vi förstärker vår närvaro i Stockholm och blir den största aktören i Sverige vad gäller skyliftar och lastbilsburna liftar upp till 104 meter, med både ändamåls enliga lokaler samt kunnig och kompetent personal. Maskinparken kommer efter förvärvet att uppgå till ca 2 700 enheter. Janneniska OY och Kranpunkten AB kommer även att teckna en överenskommelse om ett sammarbetsavtal gällande Höjdliftar på den svenska marknaden.

-Vi är mycket glada för förstärkningen av Kranpunkten som detta innebär och vill hälsa våra nya medarbetare samt kunder välkomna, säger Fredrik Paulsson VD Kranpunkten AB.

 

JANNENISKA OY                                                            Kranpunkten AB

Joni Alasaari                                                                     Fredrik Paulsson

+358 405700721                                                              +46 431-445450

 

http://www.nofa.se/

Nordea Masters 2015

När Europatourtävlingen i golf, Nordea Masters, går av stapeln den 4-7 juni på PGA of Sweden National i Bara utanför Malmö är Kranpunkten med som en Partner.

Läs gärna mer om tävlingen på

http://nordeamasters.se/

Maskininvesteringar 2015

Snart levereras de första maskinerna! Först ut är en ny modell i Kranpunktens sortiment, Genie 4069 DC. Dessutom väntas 9 nya bygghissar hem i början av januari. De är alla av fabrikat Geda. 5 st Geda 300 och 4 stycken Geda p 12. Den senare modellen är dessutom en nyhet i vårt sortiment.

Hjälp till Eboladrabbade områden

Läget är akut i Västafrika och vi har därför redan nu skickat vår julgåva till Läkare Utan Gränser och deras arbete i Eboladrabbade områden.

Läs mer

Nyinköp JLG 1230

Nu har vi köpt in ytterligare 100 stycken JLG 1230 som kommer att levereras innan jul!

Öppet Hus i Malmö

Onsdagen den 24/9 kl 10-14 bjuder vi in till ett Öppet Hus på vår depå i Malmö. Kom förbi på en bit mat och passa samtidigt på att träffa våra medarbetare, se våra maskiner och ta del av vårt utbildningsutbud.

 

Klockan 13 bjuder vi på ett smakprov från våra utbildningar på tema säkerhet. För att delta i detta vill vi att du anmäler dig till: kalle.lindgren@kranpunkten.se

 

Som en bonus har vi denna dag vår Genie SX 180 på depån. Med en arbetshöjd på närmare 57 meter är detta en av världens största bomliftar!

 

Varmt välkomna!

Montör sökes till Göteborg- Få ett lyft!

 

Just nu söker vi dig som är van vid självständigt arbete, stressiga situationer, som tar egna initiativ men samtidigt är ödmjuk i sin vilja att ständigt lära.

 

Arbetet består i montage av bygghiss, klätter– och hängställning samt aluminiumställning.  Även enklare reparationer och service av vår övriga maskinpark kan förekomma. För tjänsten krävs lämplig yrkesutbildning och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (ellära är ett krav). Kunskaper i engelska och B-körkort erfordras.

Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, positiv och med god kommunikationsförmåga.

Tjänsten avser vår verksamhet i Sisjön, Göteborg, men resor i tjänsten kan förekomma.

 

Maila din ansökan senast den 15 augusti till

petra.lampa@kranpunkten.se

Märk din ansökan med

”Montör Sisjön”

 

Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta

depåansvarig Isak Gillgren, 070-528 49 18

 

 

Genie SX 180 – Först i Europa hos Kranpunkten

Vi på Kranpunkten kan som första uthyrare i Europa stoltsera med en Genie SX 180. Med en arbetshöjd på närmare 57 meter och en horisontell räckvidd på över 24 meter är denna lift en av världens största i sin klass.

Läs mer

Reparatör sökes till Göteborg- få ett lyft!

Vi söker dig som är van vid självständigt arbete, stressiga situationer, som tar egna initiativ men samtidigt är ödmjuk i sin vilja att ständigt lära.

 

Arbetet består av underhåll, reparationer samt service av vår maskinpark. För tjänsten krävs lämplig yrkesutbildning och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Utbildning och erfarenhet av arbete med el och/eller hydraulik är meriterande. Kunskaper i engelska och B-körkort erfordras.

 

Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, positiv och med god kommunikationsförmåga.

Tjänsten avser vår verksamhet på Hisingen i Göteborg, men resor i tjänsten kan förekomma. Läs mer om vårt företag på www.kranpunkten.com

 

Maila din ansökan senast den 7 juli till petra.lampa@kranpunkten.se

märk din ansökan med ”reparatör Hisingen”

 

Eventuella frågor om tjänsten besvaras av verkstadschef

Johan Fredriksson, tfn 031-22 23 60

Nordea Masters

Nordea Masters är en del av Europatourtävlingen i golf som i år arrangeras på PGA of Sweden National i Bara utanför Malmö den 29 maj- 1 juni. Detta är en av tävlingarna som lockar mest publik, i år förväntas hundratusen besökare. Kranpunkten finns på plats som en Partner. Gå in på www.nordeamasters.se för att läsa mer om arrangemanget.

Öppet hus i Uppsala

Fredagen den 16 maj klockan 10-14 firar vi våra 10 år i Uppsala med ett öppet hus. Passa på att göra ett besök på vår depå och träffa våra medarbetare.

Välkomna!

Reparatör sökes – Solna/Täby

Kranpunkten i Båstad AB är ett av Sveriges ledande företag inom uthyrning av lyftmaskiner.

Genom våra kärnvärden kompetens, effektivitet, personlig, säkerhet strävar vi efter att bli den ledande specialisten inom lyftmaskiner i Sverige.

 

Reparatör sökes – Få ett lyft!

 

Vi söker dig som är van vid självständigt arbete, stressiga situationer, som tar egna initiativ men samtidigt är ödmjuk i sin vilja att ständigt lära.

 

Arbetet består av underhåll, reparationer samt service av vår maskinpark. För tjänsten krävs lämplig yrkesutbildning och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Utbildning och erfarenhet av arbete med el och/eller hydraulik är meriterande. Kunskaper i engelska och B-körkort erfordras.

Du har god sammarbetsförmåga, är serviceinriktad, positiv och med god kommunikationsförmåga.

Tjänsten avser vår verksamhet i Solna/Täby, men resor i tjänsten kan förekomma. Läs mer om vårt företag på www.kranpunkten.com

 

Maila din ansökan till petra.lampa@kranpunkten.se

Märk din ansökan med ”Reparatör Solna”

 

Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta

verkstadschef Niklas Gustavsson, 018-60 14 00

 

Industrilokal uthyres

Kranpunkten i Göteborg söker hyresgäst till industrilokal. Lokalens storlek är 615 kvm och innehåller tvätthall med oljeavskiljare, kontorsutrymme, uppehållsrum med kök, personalutrymmen med omklädning, WC och dusch.
Adressen är Tuvevägen 37, 417 05 Göteborg.
Möjlighet finns till hyra av ytterligare angränsande 660 kvm
Kontakta Isak 0705-284918 för mer info.

Utförsäljning glaslift 250

Utförsäljning glaslift litenVi säljer nu ut ett antal Glaslift 250.

 

För mer information kontakta Rikard Jönsson 0431-445459

Maskinförvärv

Kranpunkten utökade i veckan maskinparken med sex teleskoplastare. De är av modellerna Manitou 2150,1850,1650 och 523.

Reparatör sökes – Uppsala

Vi söker dig som är van vid självständigt arbete, stressiga situationer, som tar egna initiativ men samtidigt är ödmjuk i sin vilja att ständigt lära.

 

Arbetet består av underhåll, reparationer samt service av vår maskinpark. För tjänsten krävs lämplig yrkesutbildning och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Utbildning och erfarenhet av arbete med el och/eller hydraulik är meriterande. Kunskaper i engelska och B-körkort erfordras.

Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, positiv och med god kommunikationsförmåga.

Tjänsten avser vår verksamhet i Uppsala, men resor i tjänsten kan förekomma.

 

Maila din ansökan senast 23 september till petra.lampa@kranpunkten.se

märk din ansökan med ”Reparatör”

 

Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta verkstadschef

Niklas Gustavsson, 018-60 14 00

 

 

Höstens utbildningar Kranpunkten Nord (Uppsala)

Nu är datumen för höstens liftutbildning respektive repetitionsutbildning satta

EXTRA INSATT LIFTUTBILDNING 23/10

EXTRA INSATT UTBILDNING DEN 18/9 Fullt

Liftutbildning :10/10 Fullt , 6/11 , 11/12

Repetition :  12/9 , 9/10 , 13/11 , 18/12

 

Anmäl er och er personal på:

018-60 14 00 eller 018-57 20 34

utbildningnord@kranpunkten.se

Utökning i maskinparken

Kranpunkten har investerat i ytterligare 30 JLG 1230 och 3 Nifty HR 12

KRANPUNKTEN SÖKER REPARATÖR TILL GÖTEBORG

Kranpunkten i Båstad AB är ett av Sveriges ledande företag inom uthyrning av lyftmaskiner. Genom våra kärnvärden kompetens, effektivitet, personlig, säkerhet strävar vi efter att bli den ledande specialisten inom lyftmaskiner i Sverige.

Reparatör sökes – Få ett lyft!

 

Vi söker dig som är van vid självständigt arbete, stressiga situationer, som tar egna initiativ men samtidigt är ödmjuk i sin vilja att ständigt lära.

Arbetet består av underhåll, reparationer samt service av liftar. För tjänsten krävs lämplig yrkes- utbildning och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. B-Körkort erfordras. Du har god sammarbetsförmåga, är serviceinriktad, positiv och med god kommunikationsförmåga.

 

Tjänsten avser vår verksamhet på Hisingen
i Göteborg men resor i samband med utryckningar runtom länet kan förekomma.

Maila din ansökan till Isak.gillgren@kranpunkten.se

 

Märk din ansökan med ”Reparatör”

 

 

Isak Gillgren 0705-28 49 18

Tillskott i maskinparken

Nu har vi utökat vår maskinpark med tre materialhissar av märket Geda 300Z.

 

Läs om maskinens specifikationer HÄR

KRANPUNKTEN EXPANDERAR GENOM FÖRVÄRV AV LYFTAB´S LIFTPARK

Kranpunkten har förvärvat Lyftab i Halland´s liftpark. Detta träder i kraft per 2013-03-01. Med förvärvet följer inga anställda.

 

Förvärvet innebär även att Kranpunkten och Lyftab tecknar ett långsiktigt sammarbetsavtal vad gäller liftar, för att kunna serva Lyftab´s kunder med en bredare maskinpark.

 

 

KRANPUNKTEN AB

 

Fredrik Paulsson 0431-445450

Kranpunkten expanderar genom förvärv av Mr Bygg

Kranpunkten har förvärvat Mr BYGG maskinuthyrning i Göteborg. Detta träder i kraft per 2013-01-01. Mr BYGG har 12 anställda och finns med egen depå på Hisingen.

 

Förvärvet innebär för Kranpunkten att vi förstärker vår närvaro i Västra Sverige och blir den ledande nischleverantören av liftar i Göteborgsområdet med både ändamålsenliga lokaler samt kunnig och kompetent personal med mångårig erfarenhet. Vi kommer efter detta förvärv ha två fullsortiments anläggningar i Göteborg.

 

Maskinparken kommer efter förvärvet att uppgå till ca 2400 enheter.

 

-Vi är mycket glada över förstärkningen av Kranpunkten i Göteborg som detta innebär och vill hälsa alla våra nya medarbetare samt kunder välkomna, säger Fredrik Paulsson, VD Kranpunkten AB.

 

– Efter att ha jobbat med Mr BYGG i 31 år nu få ingå i en grupp med betydligt större resurser känns både spännande och utmanande, samtidigt som vi kommer att ha kvar vårt stora servicetänkande, säger Kjell Bramwall, VD Mr BYGG AB

 

 

Info till våra leverantörer:

Fakturor gällande inköp efter 1/1 2013 skall faktureras till:

Kranpunkten i Båstad AB

Åkagårdsvägen

269 71 FÖRSLÖV

Organisationsnummer: 556362-8055

 

 

Mr BYGG                                       KRANPUNKTEN AB

Kjell Bramwall                                 Fredrik Paulsson

031-222360                                     0431-445450

KRANPUNKTEN LEVERERAR TILL SKANDINAVIENS STÖRSTA KÖPCENTER I SOLNA

Skandinaviens största köpcentrum erbjuder den ultimata kombinationen av internationella och skandinaviska handelsaktörer. I norden har förutsättningarna för flagship stores och innovativa butikskoncept aldrig varit bättre- 250 butiksytor och ca 101.000 kvm butiksyta. Vi skapar en shoppingdestination.

Köpcentrat ger nya aktörer och koncept en helt unik möjlighet att etablera sig på den nordiska marknaden, vilket möjliggör en perfekt symbios för det bästa inom mode, design, teknik, sport och mat. En unik retailmix.

 

Kranpunkten blir ensam leverantör av bla Liftar till Köpcentrat vid Friends Arena i Solna

Byggtiden är 45 månader och de första maskinerna är på plats.

 

 

Kranpunkten stärker sin maskinpark

Genie_60251Vi har nu ytterligare förstärkt vår maskinpark med

30 st JLG 1230ES
5 st Genie 2646
10 st Genie 3246
10st Genie 1930
3 st 6025 Genie Roter Teleporter

Kranpunkten expanderar genom förvärv av Logab

Kranpunkten har förvärvat LOGAB maskinuthyrning i Göteborg. Förvärvet innebär för Kranpunkten att vi förstärker vår närvaro i Västra Sverige,med både ändamåls enliga lokaler samt kunnig och kompetent personal.
Maskinparken kommer efter förvärvet att uppgå till ca 2300 enheter.

 

– Pressrelease –

Kranpunkten har förvärvat LOGAB maskinuthyrning i Göteborg. Detta träder i kraft per 2012-08-01. LOGAB har åtta anställda och finns med egna depåer i Askim samt på Hisingen. Förvärvet innebär för Kranpunkten att vi förstärker vår närvaro i Västra Sverige, med både ändamåls enliga lokaler samt kunnig och kompetent personal.
Maskinparken kommer efter förvärvet att uppgå till ca 2300 enheter.

-Vi är mycket glada för förstärkningen av Kranpunkten som detta innebär och vill hälsa våra nya medarbetare samt kunder välkomna, säger Fredrik Paulsson VD Kranpunkten AB. -Att nu ingå i en större grupp med samma inriktning av produkter och med större resurser, känns både sporrande och spännande, säger Lars-Olof Gillgren VD LOGAB.

 

Info till våra leverantörer:
Fakturor gällande inköp efter 1/8 2012 skall faktureras till:
Kranpunkten i Båstad AB
Åkagårdsvägen
269 71 FÖRSLÖV

Organisationsnummer: 556362-8055

 

Lars-Olof Gillgren Logab AB, 031-284900                            

Kent Skogman Logab AB, 031-284900 

Fredrik Paulsson Kranpunkten AB0431-445450