Människor

Medarbetare

Alla uthyrare har maskiner. Alla uthyrare har däremot inte våra medarbetare! Det har bara vi och vi är stolta över våra engagerade och kompetenta medarbetare – självklart vår allra mest värdefulla resurs! Med ett arbetssätt som genomsyras av våra kärnvärden Kompetens, Effektivitet, Personliga och Säkerhet levererar de varje dag tjänster och maskiner till kunder runt om i landet.

Hälsa och säkerhet

Vårt arbete kan ibland innebära risker. Vårt mål är såklart att eliminera dem. Genom att utbilda både våra egna medarbetare och våra kunder inom säkerhet vill vi påstå att vi bidrar till ökad säkerhet på arbetsplatser runt om i landet. Genom vårt interna system för tillbuds- och olycksrapportering fångar vi upp nya eller gamla situationer som skulle kunna innebära risk.

» Ögonskador stod tidigare för 25 % av alla olycksfall. Hittills under 2019 är andelen ögonskador 0 %.

Att må bra i både kropp och själ är en förutsättning för att göra ett bra jobb. Under senare år har vi i medarbetarundersökningar sett en försämring hos våra medarbetare när det gäller framförallt fysisk hälsa.  2018 sjösatte vi därför vårt mål ”Med lätta steg mot 2020”. Ett omfattande mål med en rad hälsoinriktade åtgärder. Vi har ännu inte sett resultatet av detta mål, däremot kan vi konstatera att andelen medarbetare som utnyttjat friskvårdsbidraget har ökat.

Kompetensutveckling

Att kunna erbjuda karriärsmässiga utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

» Alla medarbetare har sin egen kompetensplan. Vi jobbar aktivt med att fånga upp medarbetare som vill utvecklas i sina roller

Kompetensförsörjning

En utmaning för vår bransch är definitivt den framtida kompetensförsörjningen. Allt färre unga söker sig till yrken inom industrisektorn och detta kommer att innebära ett problem i framtiden. Vi har därför valt att engagera oss i ett lärlingsprogram för gymnasieelever.

» Vi har för närvarande två stycken gymnasielärlingar i verksamheten som trivs och vår förhoppning är givetvis att de kommer att stanna i branschen!

Lokalt engagemang

Framtidens arbetskraft finns i våra barn och ungdomar och vi tror att en meningsfull fritid har betydelse för de val man senare gör i livet. Därför är vi en stolt sponsor till en rad idrottsföreningar som ger barn och ungdomar de där viktiga möjligheterna!

Jämställdhet

Att jobba för jämnställda, inkluderande arbetsplatser ser vi som ett av våra viktigaste arbeten där våra chefer har ett extra stort ansvar. Branschen är enligt tradition mansdominerad, men vi arbetar för att få in fler kvinnor.

» Andelen kvinnor har under senare år ökat, men vi vet att vi kan bli ännu bättre på detta område.

Vi har tydliga policyers med noll tolerans mot diskriminering och trakasserier. Genom regelbundna medarbetarundersökningar får vi indikationer på om detta förekommer på våra depåer och kan snabbt sätta in åtgärder.

 Antikorruption

God affärsetik är en förutsättning för att kunna verka på lång sikt. Vi har tydliga policyers som tydligt signalerar noll tolerans mot korruption, bestickning och mutor.

Mänskliga rättigheter

Att respektera mänskliga rättigheter är, precis som att ha noll tolerans mot korruption, en självklarhet för oss. Vi har gjort bedömningen att risken för brott mot mänskliga rättigheter är liten i den verksamhet vi bedriver.

Läs om våra mål och åtgärder:

Miljö – Transporter, maskiner, avfall, energi»

Våra certifieringar»