Avgift mottagningskontroll

Bästa kund,

Vår prioritet är att Du som kund ska få maskiner som håller högsta kvalitet och säkerhet. På våra verkstäder runt om i landet arbetar några av branschens kanske mest kompetenta mekaniker för
att säkerställa att maskinerna lever upp till de högt ställda krav som finns.

Vi har under en längre tid sett stora prisökningar kopplade till vårt underhåll av maskinerna, främst kostnader relaterat till läget när maskinerna återvänder från kund till depå för servicegenomgång. Det är också bakgrunden till att vi tagit beslutet att från och med 1 april 2023 debitera en mottagningskontrollavgift. Avgiftens storlek varierar beroende på maskinmodell och kommer att vara synlig som en egen rad på fakturor utställda efter den 1 april 2023.

Vi hoppas på er förståelse och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Med vänlig hälsning

Fredrik Paulsson
VD Kranpunkten

P.S

Vårt omställningsarbete för att kunna erbjuda fler miljö- och energibesparande maskiner fortgår.
I dagsläget har 85% av vår uthyrningsflotta el- eller hybriddrift.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på
www.kranpunkten.com

Ladda ner informationen som pdf»