GLA – en viktig länk till framtiden.

En kritisk fråga för oss på Kranpunkten, men också för hela vår bransch är den framtida kompetensförsörjningen. Allt färre unga väljer praktiska utbildningar av den typ som leder till arbete inom industrin och det är en trend som vi vill vara med och förändra. Kranpunkten är därför delaktigt i ett lärlingsprogram för gymnasieelever – det Industritekniska programmet vid Akademi Båstad. Det är en självklarhet för oss att ta emot gymnasieelever i gymnasiala lärlingsanställningar.

Se filmen om det Industritekniska programmet vid Akademi Båstad: